Мали Цени на дизела, литър, 22-Май-2023

Мали Цени на дизела
Литър Галон
 XOF 864.000 3,270.594
 USD 1.422 5.383
 EUR 1.320 4.997
Мали: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 864 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 729.45 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 22-Май-2023
(литър, CFA Franc (west))
2.531
3.476
18.945
121.497
128.985
151.735
162.731
227.337
234.321
280.848
285.882
287.187
290.099
321.124
327.423
342.042
391.366
395.201
407.118
426.793
432.597
440.335
448.117
468.949
481.407
508.910
517.127
519.333
526.894
531.763
537.325
540.341
546.211
556.729
561.543
561.878
568.207
576.122
576.741
576.818
584.119
587.855
591.832
596.456
597.066
601.274
611.853
614.671
618.009
623.162
627.739
637.875
638.287
638.808
645.916
646.467
648.334
652.539
655.000
655.878
655.955
657.726
658.254
661.329
667.099
669.172
674.541
674.662
675.000
689.544
690.679
691.910
692.826
695.731
700.000
700.537
702.685
710.888
714.144
718.031
718.915
719.614
719.725
721.260
723.216
723.566
728.846
733.615
739.040
740.188
743.218
746.549
746.999
751.060
753.637
754.766
754.856
755.000
759.987
763.352
775.000
782.991
788.176
791.786
796.866
798.970
802.172
802.435
809.499
813.934
814.291
815.476
815.980
817.307
837.075
842.775
843.481
854.013
864.000
868.281
870.311
883.206
890.675
890.810
907.072
907.610
920.642
922.006
925.278
925.278
931.821
933.784
935.747
941.637
949.480
970.273
976.645
978.936
980.899
981.553
982.208
992.678
1012.309
1013.863
1017.788
1018.881
1031.961
1034.557
1047.985
1058.376
1066.916
1068.695
1074.474
1083.242
1086.318
1094.770
1109.908
1131.642
1137.952
1138.037
1163.468
1215.634
1275.888
1331.773
1342.765
1447.815
1624.147
0
406
812.1
1218.1
1624.15
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK