Мали Цени на дизела, литър, 18-Окт-2021

Мали Цени на дизела
Литър Галон
 XOF 601.000 2,275.031
 USD 1.066 4.035
 EUR 0.918 3.475
Мали: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 601 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 623.96 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 18-Окт-2021
(литър, CFA Franc (west))
0.000
6.760
78.192
86.769
119.279
127.441
215.013
221.982
226.688
239.404
241.874
250.575
251.798
265.412
281.757
283.164
290.687
294.673
302.060
303.613
312.386
338.642
344.535
348.919
352.108
361.000
369.936
378.018
385.397
392.755
402.047
415.668
428.068
438.304
439.880
457.026
463.835
468.105
472.479
473.805
473.818
482.241
482.743
486.083
489.229
490.138
490.644
496.147
497.932
499.021
499.832
505.876
506.217
506.745
508.997
518.926
520.000
520.573
523.363
524.651
525.000
527.227
528.806
529.125
529.968
531.836
532.606
533.067
535.370
535.914
537.298
544.419
545.000
546.149
550.786
552.147
553.212
556.431
564.000
569.237
573.057
576.676
581.444
583.024
585.500
585.912
587.120
597.446
598.465
600.501
600.510
601.000
605.365
605.395
611.268
615.000
616.018
623.447
638.798
640.684
643.878
644.722
653.698
655.000
658.737
663.031
664.253
676.705
679.121
685.747
689.401
695.837
727.416
727.708
736.330
748.518
763.667
764.693
772.150
772.696
779.335
784.581
792.395
829.080
831.800
840.426
844.784
849.720
851.333
857.227
864.430
882.010
883.126
889.729
889.877
891.942
895.209
903.723
903.723
913.546
914.523
916.165
917.065
931.030
944.829
954.148
959.374
974.449
979.688
983.421
1005.883
1006.538
1013.794
1032.078
1047.140
1047.185
1050.121
1053.033
1070.819
1081.193
1084.626
1098.602
1100.184
1117.138
1169.236
1261.090
1279.863
0
320
639.9
959.9
1279.86
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK