Мали Цени на дизела, литър, 26-Фев-2024

Мали Цени на дизела
Литър Галон
 XOF 864.000 3,270.594
 USD 1.432 5.421
 EUR 1.320 4.997
Мали: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 864 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 764.90 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 26-Фев-2024
(литър, CFA Franc (west))
2.515
3.453
18.704
98.042
130.262
161.129
172.252
185.052
225.571
272.475
278.999
284.000
288.236
324.507
339.837
370.835
389.366
392.197
395.628
404.495
425.157
426.547
435.347
440.663
477.711
491.278
494.442
503.449
513.488
517.268
517.460
529.787
554.855
573.030
574.559
576.544
588.453
591.963
599.687
601.312
601.604
602.368
602.922
610.239
612.869
617.413
620.407
627.885
630.507
633.675
635.156
636.042
646.958
650.638
652.381
653.126
656.572
657.835
664.546
666.041
667.948
668.195
671.409
675.000
680.399
681.626
689.534
700.000
700.453
701.539
705.688
709.035
715.000
715.026
716.176
716.864
720.432
722.743
728.834
730.616
732.391
740.479
742.601
744.861
746.165
750.825
753.766
754.603
755.000
758.397
762.611
766.524
770.887
772.055
791.940
806.128
810.607
813.849
816.041
817.397
823.295
827.365
829.257
830.279
832.501
832.657
836.575
842.339
843.126
844.723
846.340
847.170
848.613
850.000
853.331
862.049
864.000
891.452
891.773
899.147
920.033
921.530
955.773
962.745
980.374
988.289
994.834
996.754
996.798
1000.190
1001.379
1007.846
1011.655
1028.123
1032.795
1038.018
1055.964
1071.737
1074.028
1074.683
1089.081
1091.045
1100.140
1112.114
1113.475
1115.000
1119.188
1136.205
1140.132
1150.489
1151.731
1170.239
1173.607
1177.929
1187.845
1192.491
1194.786
1196.419
1198.710
1206.891
1207.574
1242.223
1348.965
1353.189
1366.927
1380.987
1412.762
1789.480
0
447.4
894.7
1342.1
1789.48
This site uses cookies.
Learn more here


OK