Сан Марино Цени на дизела, литър, 17-Юни-2024

Сан Марино Цени на дизела
Литър Галон
 EUR 1.609 6.091
 USD 1.728 6.541
Сан Марино: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 1.609 (Euro). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 1.14 Euro. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 17-Юни-2024
(литър, Euro)
0.004
0.005
0.029
0.195
0.201
0.218
0.267
0.285
0.349
0.438
0.442
0.445
0.502
0.524
0.556
0.588
0.605
0.610
0.624
0.656
0.662
0.672
0.685
0.686
0.714
0.726
0.730
0.754
0.765
0.768
0.772
0.782
0.795
0.820
0.837
0.838
0.838
0.842
0.854
0.872
0.875
0.886
0.893
0.896
0.896
0.898
0.902
0.906
0.910
0.911
0.917
0.919
0.919
0.921
0.934
0.958
0.965
0.968
0.981
1.000
1.004
1.013
1.019
1.020
1.029
1.050
1.067
1.068
1.073
1.079
1.081
1.082
1.083
1.090
1.091
1.092
1.092
1.104
1.108
1.115
1.121
1.126
1.126
1.128
1.137
1.141
1.141
1.142
1.149
1.151
1.151
1.151
1.160
1.165
1.169
1.175
1.200
1.209
1.210
1.219
1.222
1.240
1.241
1.251
1.255
1.260
1.266
1.268
1.269
1.270
1.275
1.276
1.281
1.293
1.296
1.297
1.298
1.299
1.301
1.306
1.328
1.330
1.400
1.409
1.416
1.420
1.455
1.455
1.468
1.472
1.489
1.497
1.499
1.508
1.510
1.511
1.528
1.535
1.551
1.556
1.556
1.575
1.590
1.601
1.609
1.620
1.627
1.652
1.683
1.683
1.701
1.704
1.706
1.709
1.711
1.717
1.783
1.783
1.814
1.823
1.831
1.842
2.020
2.033
2.054
2.110
2.112
2.868
0
0.7
1.4
2.2
2.87
This site uses cookies.
Learn more here


OK