Тунис Цени на дизела, литър, 08-Юли-2024

Тунис Цени на дизела
Литър Галон
 TND 2.205 8.347
 USD 0.704 2.665
 EUR 0.650 2.461
Тунис: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 2.205 (Tunisian Dinar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 3.89 Tunisian Dinar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 08-Юли-2024
(литър, Tunisian Dinar)
0.013
0.018
0.097
0.653
0.676
0.718
0.896
0.960
1.177
1.485
1.496
1.687
1.764
1.842
1.894
1.895
2.041
2.053
2.099
2.205
2.227
2.326
2.380
2.401
2.464
2.468
2.469
2.555
2.634
2.649
2.687
2.763
2.783
2.815
2.820
2.831
2.846
2.862
2.925
2.947
2.973
3.014
3.022
3.034
3.040
3.077
3.092
3.097
3.116
3.120
3.136
3.139
3.151
3.190
3.198
3.219
3.261
3.311
3.311
3.327
3.366
3.395
3.403
3.431
3.474
3.494
3.582
3.606
3.624
3.676
3.676
3.677
3.682
3.701
3.720
3.732
3.734
3.735
3.750
3.750
3.788
3.788
3.789
3.790
3.845
3.863
3.881
3.886
3.896
3.900
3.908
3.945
3.978
3.997
4.022
4.066
4.102
4.109
4.141
4.181
4.199
4.205
4.207
4.230
4.242
4.261
4.273
4.280
4.282
4.285
4.301
4.320
4.333
4.370
4.387
4.400
4.422
4.429
4.471
4.525
4.536
4.550
4.747
4.912
4.915
4.941
4.981
5.017
5.064
5.074
5.145
5.170
5.187
5.197
5.214
5.220
5.236
5.312
5.370
5.377
5.386
5.390
5.450
5.482
5.492
5.654
5.658
5.720
5.827
5.847
5.858
5.902
5.929
5.938
5.986
6.005
6.032
6.133
6.161
6.166
6.303
6.494
6.734
6.769
6.981
7.153
7.169
9.805
0
2.5
4.9
7.4
9.81
This site uses cookies.
Learn more here


OK