Гвинея Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Гвинея Цени на дизела
Литър Галон
 GNF 9,000.000 34,068.690
 USD 0.917 3.471
 EUR 0.756 2.862
Гвинея: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 9000 (Guinea Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 10351.48 Guinea Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Guinea Franc)
0.004
127.557
1360.643
2063.450
2127.269
3750.334
3791.928
3940.279
4164.095
4211.101
4229.469
4293.218
4617.818
4716.433
4814.418
4931.880
5126.926
5129.518
5279.398
5281.417
5386.831
5501.845
5642.174
5964.753
5967.635
6144.392
6267.557
6338.279
6449.022
6622.853
6663.422
6671.236
6790.168
6937.698
6972.401
7149.404
7313.000
7523.728
7638.661
7768.129
7776.454
7925.252
8027.525
8069.135
8126.113
8150.206
8209.770
8336.797
8400.976
8424.095
8434.377
8464.507
8544.457
8711.677
8756.850
8766.395
8774.250
8810.654
8831.334
8833.270
8846.326
8847.149
8902.108
8974.436
8988.949
9000.000
9021.459
9039.664
9045.476
9091.574
9225.480
9318.028
9339.530
9399.242
9428.294
9428.294
9443.610
9691.823
9692.250
9708.339
9764.859
9794.825
9812.869
9881.578
9936.133
9973.731
9988.102
9998.979
10027.007
10072.994
10138.889
10150.322
10170.662
10203.288
10275.638
10290.843
10404.891
10425.687
10438.063
10467.099
10585.126
10607.003
10661.195
10896.933
10912.909
10992.739
11150.771
11277.640
11339.902
11525.751
11658.036
11802.004
11869.590
11876.025
11889.112
12076.774
12169.723
12199.012
12526.871
13016.574
13182.375
13471.123
13520.982
13542.840
13649.730
13802.027
14028.095
14054.634
14158.094
14254.163
14266.061
14313.654
14385.044
14396.942
14468.332
14523.554
14594.573
14687.974
14872.874
14896.671
14979.959
15071.262
15544.218
15913.630
15931.823
15967.518
16046.492
16074.305
16124.742
16181.687
16366.111
16904.290
16931.280
17026.466
17050.263
17264.432
17397.693
17597.585
17675.386
17990.229
18098.352
18208.660
18401.837
18414.804
19462.433
20923.512
0
5230.9
10461.8
15692.6
20923.51
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK