Гвинея Цени на дизела, литър, 27-Нов-2023

Гвинея Цени на дизела
Литър Галон
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.395 5.281
 EUR 1.269 4.804
Гвинея: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 12000 (Guinea Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 11186.42 Guinea Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Нов-2023
(литър, Guinea Franc)
35.833
49.201
268.471
1402.524
1719.719
1859.208
2294.652
3207.626
3313.740
3956.770
3975.791
4047.059
4108.549
4636.539
4842.082
5196.286
5376.593
5596.250
5763.758
6114.149
6165.624
6198.800
6624.173
6770.878
7413.870
7444.593
7480.652
8008.716
8140.663
8257.384
8260.430
8272.165
8438.236
8474.285
8510.594
8538.369
8556.494
8667.288
8675.384
8856.697
8869.773
8871.348
8929.854
8939.808
9006.606
9030.005
9140.515
9205.927
9259.302
9298.575
9306.055
9364.441
9419.242
9432.854
9633.749
9642.606
9699.232
9847.562
9912.160
9925.119
9956.447
10058.463
10111.740
10132.840
10239.437
10261.285
10274.001
10303.258
10327.533
10343.495
10370.445
10374.879
10415.165
10519.022
10556.216
10648.585
10692.848
10696.607
10784.579
10848.771
10909.162
10968.261
11072.659
11130.238
11174.488
11175.783
11201.282
11339.967
11352.664
11440.884
11444.719
11503.589
11595.076
11605.609
11700.257
11701.500
11704.180
11750.366
11763.871
11764.652
11839.712
11936.619
11939.124
12000.000
12015.597
12145.083
12213.848
12284.380
12317.736
12415.017
12471.732
12588.102
12696.490
13110.665
13156.253
13161.744
13257.457
13284.355
13352.051
13382.082
13598.378
13792.959
13962.236
13993.808
14078.905
14200.819
14572.471
14580.035
14580.035
14650.295
14816.417
14884.495
14951.815
14964.009
14991.340
15006.012
15038.623
15100.075
15128.326
15374.278
15714.668
15752.489
15880.244
15884.863
15967.124
16121.245
16163.077
16270.019
16338.716
16488.790
16602.198
16841.737
16942.908
16981.675
17014.769
17054.095
17164.162
17205.393
18362.648
18560.706
19246.283
19258.101
19394.052
19589.092
19950.632
20040.560
25038.737
0
6259.7
12519.4
18779.1
25038.74
This site uses cookies.
Learn more here


OK