Азербайджан Цени на дизела, литър, 08-Авг-2022

Азербайджан Цени на дизела
Литър Галон
 AZN 0.800 3.028
 USD 0.471 1.783
 EUR 0.461 1.745
Азербайджан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.8 (Azerbaijanian Manat). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 2.32 Azerbaijanian Manat. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 08-Авг-2022
(литър, Azerbaijanian Manat)
0.018
0.038
0.052
0.285
0.343
0.534
0.637
0.643
0.655
0.786
0.800
0.812
0.820
0.839
0.921
0.957
0.966
0.979
1.089
1.104
1.139
1.310
1.350
1.417
1.436
1.495
1.544
1.550
1.590
1.596
1.627
1.657
1.678
1.707
1.707
1.732
1.733
1.754
1.767
1.785
1.788
1.810
1.818
1.834
1.854
1.859
1.862
1.899
1.916
1.957
1.964
1.968
1.990
1.997
2.011
2.031
2.043
2.046
2.050
2.057
2.076
2.084
2.088
2.101
2.111
2.123
2.158
2.195
2.205
2.207
2.212
2.217
2.242
2.249
2.287
2.298
2.306
2.315
2.318
2.321
2.341
2.346
2.352
2.376
2.399
2.411
2.422
2.423
2.440
2.448
2.467
2.475
2.477
2.480
2.483
2.485
2.499
2.512
2.544
2.556
2.558
2.572
2.578
2.583
2.603
2.622
2.624
2.669
2.691
2.707
2.749
2.752
2.778
2.778
2.813
2.826
2.863
2.870
2.896
2.910
2.929
2.940
2.942
2.950
2.953
2.961
2.984
2.988
3.031
3.042
3.063
3.084
3.093
3.110
3.123
3.123
3.127
3.130
3.141
3.167
3.170
3.193
3.200
3.209
3.227
3.240
3.269
3.277
3.287
3.298
3.312
3.380
3.382
3.432
3.433
3.445
3.448
3.606
3.632
3.636
3.781
3.869
3.889
3.948
4.042
4.169
4.634
0
1.2
2.3
3.5
4.63
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK