Азербайджан Цени на дизела, литър, 27-Май-2024

Азербайджан Цени на дизела
Литър Галон
 AZN 0.800 3.028
 USD 0.471 1.783
 EUR 0.433 1.639
Азербайджан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.8 (Azerbaijanian Manat). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 2.12 Azerbaijanian Manat. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Май-2024
(литър, Azerbaijanian Manat)
0.007
0.010
0.053
0.357
0.367
0.398
0.482
0.521
0.637
0.779
0.800
0.807
0.812
0.917
0.957
1.079
1.106
1.114
1.118
1.139
1.204
1.237
1.244
1.254
1.337
1.408
1.414
1.421
1.423
1.457
1.471
1.487
1.511
1.531
1.552
1.565
1.622
1.637
1.637
1.639
1.659
1.671
1.674
1.675
1.676
1.685
1.691
1.702
1.702
1.706
1.720
1.749
1.763
1.801
1.833
1.855
1.863
1.870
1.876
1.878
1.903
1.910
1.937
1.958
1.959
1.969
1.972
1.973
1.976
1.983
1.996
1.998
2.015
2.016
2.020
2.023
2.027
2.036
2.052
2.064
2.066
2.067
2.086
2.092
2.102
2.122
2.126
2.129
2.131
2.135
2.141
2.155
2.161
2.192
2.195
2.202
2.205
2.233
2.255
2.272
2.283
2.285
2.293
2.319
2.324
2.336
2.346
2.362
2.372
2.374
2.375
2.376
2.382
2.396
2.423
2.427
2.438
2.463
2.483
2.484
2.500
2.592
2.602
2.640
2.648
2.683
2.695
2.698
2.716
2.728
2.763
2.781
2.807
2.817
2.822
2.855
2.863
2.878
2.879
2.880
2.881
2.897
2.925
2.939
2.951
2.961
3.018
3.025
3.135
3.136
3.154
3.160
3.167
3.186
3.206
3.209
3.230
3.304
3.373
3.383
3.389
3.566
3.627
3.670
3.809
3.894
3.933
5.201
0
1.3
2.6
3.9
5.2
This site uses cookies.
Learn more here


OK