Централна А. Р. Цени на дизела, литър, 24-Юни-2024

Централна А. Р. Цени на дизела
Литър Галон
 XAF 1,350.000 5,110.304
 USD 2.208 8.358
 EUR 2.057 7.787
Централна А. Р.: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 1350 (CFA Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 750.50 CFA Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 24-Юни-2024
(литър, CFA Franc)
2.547
3.498
18.888
126.551
132.023
143.091
174.494
187.404
229.265
287.696
290.221
291.982
329.331
344.232
363.060
380.962
396.989
400.777
409.760
430.133
434.551
446.880
450.270
455.454
470.283
479.364
493.551
493.724
502.349
502.578
506.654
519.021
521.476
538.194
550.202
552.654
557.537
560.666
560.703
572.155
575.000
582.482
587.907
590.377
591.445
593.256
594.596
595.405
601.268
603.857
605.570
611.355
615.060
616.608
627.278
628.352
632.751
634.810
643.437
650.305
664.712
666.711
669.418
669.801
673.737
686.723
698.690
700.449
704.300
713.662
714.940
715.266
715.863
716.283
717.014
717.678
719.039
724.776
728.747
731.967
734.267
737.595
739.424
742.054
746.565
751.539
753.588
753.988
754.243
755.342
755.421
760.798
761.331
763.769
764.018
768.029
790.446
794.066
798.503
808.071
814.417
814.463
815.922
821.158
828.000
830.445
832.209
834.011
836.515
837.112
839.115
843.516
847.187
848.410
850.747
853.552
854.192
857.316
858.792
872.924
890.076
925.317
929.386
932.008
932.191
945.754
964.036
964.692
964.760
969.286
971.255
984.282
988.073
990.942
992.911
1002.099
1004.067
1008.370
1009.974
1020.474
1022.065
1027.561
1043.443
1051.166
1056.187
1072.318
1073.167
1093.974
1104.146
1112.940
1122.193
1127.443
1137.817
1142.537
1146.445
1164.142
1175.350
1175.396
1185.268
1197.073
1207.162
1257.254
1307.940
1321.635
1350.000
1384.694
1387.682
1882.687
0
470.7
941.3
1412
1882.69
This site uses cookies.
Learn more here


OK