Тринидад и Тобаго Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Тринидад и Тобаго Цени на дизела
Литър Галон
 TTD 3.410 12.908
 USD 0.503 1.904
 EUR 0.415 1.571
Тринидад и Тобаго: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 3.41 (Trinidad and Tobago Dollar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 7.16 Trinidad and Tobago Dollar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Trinidad and Tobago Dollar)
0.000
0.088
0.941
1.427
1.471
2.593
2.622
2.724
2.879
2.912
2.924
2.968
3.193
3.261
3.329
3.410
3.545
3.547
3.650
3.652
3.725
3.804
3.901
4.124
4.126
4.248
4.334
4.382
4.459
4.579
4.607
4.613
4.695
4.797
4.821
4.943
5.056
5.202
5.282
5.371
5.377
5.480
5.550
5.579
5.619
5.635
5.676
5.764
5.809
5.825
5.832
5.853
5.908
6.023
6.055
6.061
6.067
6.092
6.106
6.107
6.117
6.117
6.155
6.205
6.215
6.223
6.238
6.250
6.254
6.286
6.379
6.443
6.458
6.499
6.519
6.519
6.530
6.701
6.701
6.713
6.752
6.772
6.785
6.832
6.870
6.896
6.906
6.913
6.933
6.965
7.010
7.018
7.032
7.055
7.105
7.115
7.194
7.209
7.217
7.237
7.319
7.334
7.371
7.534
7.545
7.601
7.710
7.798
7.841
7.969
8.061
8.160
8.207
8.211
8.220
8.350
8.414
8.435
8.661
9.000
9.115
9.314
9.349
9.364
9.438
9.543
9.699
9.718
9.789
9.856
9.864
9.897
9.946
9.954
10.004
10.042
10.091
10.156
10.283
10.300
10.357
10.421
10.748
11.003
11.016
11.040
11.095
11.114
11.149
11.188
11.316
11.688
11.707
11.772
11.789
11.937
12.029
12.167
12.221
12.439
12.514
12.590
12.723
12.732
13.457
14.467
0
3.6
7.2
10.9
14.47
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK