Мароко Цени на дизела, литър, 30-Ян-2023

Мароко Цени на дизела
Литър Галон
 MAD 14.340 54.283
 USD 1.405 5.319
 EUR 1.293 4.895
Мароко: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 14.34 (Moroccan Dirham). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 13.58 Moroccan Dirham. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 30-Ян-2023
(литър, Moroccan Dirham)
0.109
0.162
0.322
2.040
2.179
2.453
2.733
3.847
3.934
4.720
4.805
4.876
5.146
5.268
5.320
5.501
5.748
6.631
6.843
7.381
7.754
8.417
8.568
8.680
8.972
9.395
9.447
9.512
9.698
9.867
9.951
10.034
10.263
10.428
10.507
10.542
10.720
10.849
10.885
10.885
11.006
11.048
11.207
11.253
11.278
11.325
11.385
11.523
11.556
11.658
11.671
11.677
11.686
11.711
11.718
11.802
11.807
11.808
12.076
12.088
12.099
12.119
12.121
12.193
12.201
12.307
12.405
12.412
12.421
12.466
12.538
12.607
12.711
12.734
12.798
12.806
12.839
13.059
13.163
13.325
13.357
13.388
13.400
13.420
13.467
13.584
13.640
13.681
13.850
13.872
13.967
14.068
14.129
14.159
14.190
14.221
14.232
14.244
14.322
14.337
14.340
14.383
14.620
14.641
14.742
14.826
14.921
14.922
14.977
14.998
15.177
15.239
15.491
15.539
15.891
16.212
16.315
16.320
16.427
16.851
16.958
16.969
16.969
16.988
17.263
17.424
17.430
17.586
17.910
17.933
17.954
17.978
18.013
18.089
18.222
18.300
18.411
18.537
18.622
18.719
18.769
18.888
18.899
19.076
19.086
19.520
19.608
19.731
19.793
19.840
19.860
20.174
20.208
20.319
20.385
21.257
21.271
21.454
21.552
22.017
22.882
23.036
23.178
23.357
23.977
24.457
27.086
0
6.8
13.5
20.3
27.09
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK