Бахамските острови Цени на дизела, литър, 05-Юни-2023

Бахамските острови Цени на дизела
Литър Галон
 BSD 1.493 5.652
 USD 1.495 5.659
 EUR 1.396 5.284
Бахамските острови: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 1.493 (Bahamian Dollar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 1.19 Bahamian Dollar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 05-Юни-2023
(литър, Bahamian Dollar)
0.004
0.006
0.031
0.200
0.212
0.222
0.267
0.373
0.386
0.461
0.469
0.470
0.477
0.539
0.550
0.562
0.641
0.651
0.669
0.701
0.707
0.724
0.728
0.731
0.770
0.845
0.850
0.856
0.856
0.857
0.879
0.882
0.891
0.893
0.909
0.916
0.918
0.919
0.931
0.935
0.948
0.948
0.950
0.952
0.954
0.973
0.974
1.001
1.006
1.010
1.012
1.033
1.042
1.045
1.047
1.048
1.052
1.053
1.059
1.061
1.062
1.064
1.065
1.068
1.076
1.090
1.091
1.096
1.100
1.105
1.107
1.112
1.123
1.128
1.130
1.134
1.137
1.137
1.141
1.141
1.150
1.173
1.174
1.179
1.181
1.183
1.184
1.184
1.186
1.194
1.199
1.218
1.221
1.222
1.227
1.228
1.231
1.232
1.241
1.260
1.260
1.263
1.273
1.294
1.295
1.310
1.316
1.318
1.319
1.325
1.331
1.337
1.341
1.344
1.352
1.365
1.374
1.396
1.405
1.408
1.412
1.433
1.466
1.467
1.476
1.477
1.493
1.513
1.518
1.529
1.533
1.550
1.552
1.552
1.555
1.561
1.590
1.596
1.603
1.606
1.618
1.654
1.660
1.666
1.676
1.694
1.695
1.707
1.732
1.753
1.767
1.773
1.775
1.781
1.789
1.790
1.813
1.818
1.859
1.869
1.878
2.011
2.074
2.188
2.194
2.364
2.668
0
0.7
1.3
2
2.67
This site uses cookies.
Learn more here


OK