Либия Цени на дизела, литър, 13-Май-2024

Либия Цени на дизела
Литър Галон
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.031 0.117
 EUR 0.029 0.110
Либия: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.15 (Libyan Dinar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 6.10 Libyan Dinar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 13-Май-2024
(литър, Libyan Dinar)
0.020
0.028
0.150
1.036
1.053
1.169
1.391
1.495
1.823
2.215
2.294
2.314
2.328
2.627
2.745
3.093
3.167
3.196
3.206
3.268
3.428
3.474
3.517
3.620
3.838
4.060
4.061
4.075
4.170
4.177
4.247
4.349
4.357
4.461
4.524
4.593
4.609
4.614
4.679
4.818
4.819
4.844
4.866
4.879
4.883
4.894
4.942
4.956
5.001
5.004
5.028
5.047
5.055
5.209
5.298
5.320
5.341
5.404
5.411
5.425
5.457
5.547
5.564
5.589
5.598
5.611
5.611
5.616
5.617
5.723
5.732
5.736
5.754
5.783
5.803
5.806
5.835
5.887
5.928
5.942
5.988
5.996
6.007
6.017
6.025
6.027
6.052
6.069
6.085
6.102
6.163
6.176
6.200
6.324
6.330
6.365
6.397
6.413
6.429
6.532
6.548
6.622
6.636
6.650
6.720
6.766
6.772
6.791
6.808
6.814
6.824
6.826
6.859
6.935
6.952
6.966
7.012
7.105
7.186
7.209
7.285
7.432
7.574
7.660
7.672
7.720
7.724
7.806
7.873
7.879
7.924
8.048
8.106
8.167
8.179
8.190
8.201
8.232
8.252
8.337
8.345
8.385
8.405
8.469
8.546
8.597
8.716
8.721
8.937
9.040
9.066
9.115
9.218
9.239
9.247
9.308
9.382
9.487
9.618
9.632
9.673
10.105
10.547
10.574
10.820
11.099
11.159
14.914
0
3.7
7.5
11.2
14.91
This site uses cookies.
Learn more here


OK