Бурунди Цени на дизела, литър, 18-Окт-2021

Бурунди Цени на дизела
Литър Галон
 BIF 2,350.000 8,895.714
 USD 1.176 4.452
 EUR 1.012 3.831
Бурунди: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 2350 (Burundi Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 2209.36 Burundi Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 18-Окт-2021
(литър, Burundi Franc)
0.001
23.958
277.137
307.538
422.765
451.692
762.078
786.778
803.456
848.526
857.280
888.119
892.456
940.706
998.638
1003.627
1030.289
1044.417
1070.600
1076.104
1107.198
1200.260
1221.144
1236.683
1247.986
1279.502
1311.174
1339.821
1365.972
1392.051
1424.988
1473.263
1517.212
1553.493
1559.079
1619.851
1643.984
1659.117
1674.619
1679.321
1679.366
1709.221
1711.001
1722.837
1733.987
1737.211
1739.004
1758.507
1764.834
1768.694
1771.570
1792.992
1794.201
1796.069
1804.052
1839.243
1843.050
1845.080
1854.970
1859.537
1860.772
1868.666
1874.263
1875.391
1878.381
1885.001
1887.731
1889.363
1897.526
1899.455
1904.361
1929.600
1931.659
1935.730
1952.167
1956.989
1960.764
1972.175
1999.000
2017.563
2031.103
2043.928
2060.830
2066.427
2075.204
2076.662
2080.946
2117.544
2121.157
2128.372
2128.404
2130.141
2145.611
2145.719
2166.534
2179.762
2183.370
2209.702
2264.109
2270.794
2282.116
2285.108
2316.919
2321.535
2334.780
2350.000
2354.330
2398.466
2407.027
2430.512
2443.463
2466.275
2578.202
2579.234
2609.796
2652.994
2706.686
2710.321
2736.753
2738.688
2762.219
2780.813
2808.506
2938.531
2948.174
2978.745
2994.193
3011.685
3017.403
3038.293
3063.825
3084.715
3126.133
3130.090
3153.492
3154.015
3161.333
3172.916
3203.090
3237.906
3241.369
3247.190
3250.378
3299.875
3348.784
3381.813
3400.336
3453.766
3472.335
3479.656
3485.565
3565.178
3567.499
3624.458
3658.021
3711.406
3721.973
3732.296
3795.334
3801.165
3832.102
3893.805
3899.413
3959.502
4144.154
4469.717
4536.253
0
1134.1
2268.1
3402.2
4536.25
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK