Узбекистан Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Узбекистан Цени на дизела
Литър Галон
 UZS 7,341.670 27,791.231
 USD 0.692 2.620
 EUR 0.571 2.161
Узбекистан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 7341.67 (Uzbekistan Sum). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 11192.23 Uzbekistan Sum. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Uzbekistan Sum)
0.004
137.918
1471.155
2231.045
2300.047
4054.938
4099.911
4260.311
4502.306
4553.129
4572.989
4641.916
4992.881
5099.505
5205.448
5332.451
5543.339
5546.141
5708.195
5710.377
5824.353
5948.709
6100.435
6449.215
6452.331
6643.444
6776.613
6853.079
6972.816
7160.766
7204.630
7213.078
7341.670
7501.183
7538.705
7730.083
7906.967
8134.810
8259.079
8399.063
8408.063
8568.947
8679.527
8724.516
8786.121
8812.172
8876.573
9013.918
9083.309
9108.306
9119.423
9152.000
9238.444
9419.246
9468.087
9478.408
9486.901
9526.261
9548.622
9550.714
9564.831
9565.721
9625.144
9703.346
9719.038
9730.987
9754.189
9773.872
9780.156
9829.998
9974.780
10074.845
10098.094
10162.656
10194.067
10194.067
10210.627
10479.000
10479.462
10496.858
10557.968
10590.368
10609.877
10684.167
10743.153
10783.804
10799.343
10811.103
10841.408
10891.130
10962.377
10974.739
10996.731
11032.006
11110.233
11126.673
11249.984
11272.469
11285.850
11317.244
11444.857
11468.512
11527.105
11781.989
11799.263
11885.577
12056.445
12193.618
12260.937
12461.881
12604.910
12760.572
12833.647
12840.604
12854.754
13057.658
13158.157
13189.825
13544.312
14073.790
14253.057
14565.257
14619.166
14642.799
14758.371
14923.038
15167.467
15196.162
15308.025
15411.896
15424.761
15476.220
15553.408
15566.272
15643.461
15703.167
15779.955
15880.942
16080.860
16106.589
16196.642
16295.361
16806.731
17206.147
17225.817
17264.411
17349.800
17379.872
17434.405
17495.976
17695.378
18277.269
18306.451
18409.369
18435.098
18666.662
18810.747
19026.874
19110.994
19451.408
19568.313
19687.581
19896.448
19910.468
21043.186
22622.935
0
5655.7
11311.5
16967.2
22622.94
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK