Узбекистан Цени на дизела, литър, 22-Май-2023

Узбекистан Цени на дизела
Литър Галон
 UZS 10,858.600 41,104.253
 USD 0.948 3.589
 EUR 0.880 3.331
Узбекистан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 10858.6 (Uzbekistan Sum). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 13748.41 Uzbekistan Sum. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 22-Май-2023
(литър, Uzbekistan Sum)
47.708
65.505
357.068
2289.944
2431.077
2859.855
3067.114
4284.786
4416.426
5293.349
5388.235
5412.825
5467.712
6052.456
6171.192
6446.725
7376.361
7448.649
7673.249
8044.077
8153.477
8299.321
8445.992
8838.636
9073.438
9591.801
9746.669
9788.257
9930.762
10022.534
10127.354
10184.214
10294.837
10493.082
10583.813
10590.125
10709.419
10858.600
10870.271
10871.713
11009.316
11079.747
11154.688
11241.855
11253.343
11332.658
11532.050
11585.162
11648.081
11745.187
11831.469
12022.506
12030.261
12040.085
12174.065
12184.436
12219.622
12298.887
12345.270
12361.826
12363.277
12396.653
12406.604
12464.561
12573.300
12612.382
12713.568
12715.854
12722.225
12996.354
13017.741
13040.945
13058.213
13112.963
13193.418
13203.544
13244.018
13398.642
13459.996
13533.258
13549.928
13563.099
13565.194
13594.127
13630.983
13637.590
13737.092
13826.988
13929.229
13950.879
14007.989
14070.757
14079.240
14155.781
14204.355
14225.628
14227.337
14230.044
14324.045
14387.468
14606.999
14757.615
14855.333
14923.382
15019.125
15058.772
15119.126
15124.084
15257.222
15340.819
15347.554
15369.885
15379.376
15404.384
15776.969
15884.410
15897.719
16096.214
16284.447
16365.135
16403.387
16646.428
16787.213
16789.747
17096.258
17106.389
17352.018
17377.724
17439.391
17439.391
17562.724
17599.724
17636.725
17747.725
17895.548
18287.458
18407.560
18450.727
18487.727
18500.061
18512.394
18709.728
19079.729
19109.020
19183.009
19203.598
19450.142
19499.064
19752.150
19947.994
20108.958
20142.489
20251.400
20416.667
20474.634
20633.947
20919.260
21328.888
21447.821
21449.422
21928.739
22911.945
24047.608
25100.911
25308.083
27288.049
30611.503
0
7652.9
15305.8
22958.6
30611.5
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK