Узбекистан Цени на дизела, литър, 23-Ян-2023

Узбекистан Цени на дизела
Литър Галон
 UZS 12,500.000 47,317.625
 USD 1.107 4.190
 EUR 1.018 3.854
Узбекистан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 12500 (Uzbekistan Sum). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 15035.15 Uzbekistan Sum. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 23-Ян-2023
(литър, Uzbekistan Sum)
120.665
179.002
356.309
2255.887
2414.534
2741.604
3030.424
4251.787
4352.173
5221.693
5315.294
5393.858
5667.923
5862.677
5881.832
6080.846
6359.456
7335.214
7568.851
8047.038
8540.495
9528.246
9926.152
10116.965
10358.867
10521.931
10766.471
10953.714
11000.809
11018.392
11174.833
11217.890
11471.483
11554.629
11597.499
11692.621
11859.757
11993.651
12041.584
12050.434
12076.197
12122.092
12198.200
12332.910
12352.276
12500.000
12559.640
12570.664
12694.986
12841.215
12897.384
12955.485
12955.731
12963.392
12998.029
13036.245
13057.990
13145.196
13173.052
13325.959
13382.431
13406.382
13430.439
13475.216
13478.803
13508.825
13514.165
13544.823
13714.890
13724.167
13737.551
13891.952
13893.288
13899.807
13945.017
14060.521
14181.515
14187.285
14388.023
14562.289
14642.784
14684.078
14685.437
14747.374
14857.760
14918.076
14927.772
15036.562
15065.014
15152.165
15320.684
15321.391
15388.925
15428.527
15453.170
15551.471
15630.917
15763.702
15829.726
15877.383
15911.515
15997.964
16144.414
16185.907
16369.799
16398.090
16401.818
16507.426
16565.844
16597.386
16739.904
16848.523
17004.649
17349.179
17567.077
17985.396
17997.673
18050.336
18062.615
18117.314
18209.965
18684.300
18787.085
18893.446
19194.477
19266.191
19278.250
19769.416
19800.476
19848.230
19862.072
19906.150
20014.999
20064.115
20076.873
20174.627
20236.023
20506.726
20686.668
20739.468
20755.431
20860.377
21169.238
21282.047
21446.405
21469.189
21486.552
21635.845
21881.428
22151.569
22335.756
22483.995
22495.385
22794.675
22876.038
23164.598
23529.289
23888.445
24703.363
24813.796
25184.517
25712.520
26127.554
26338.329
27150.230
27543.912
29996.410
0
7499.1
14998.2
22497.3
29996.41
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK