Сирия Цени на дизела, литър, 08-Юли-2024

Сирия Цени на дизела
Литър Галон
 SYP 12,352.000 46,757.384
 USD 0.882 3.339
 EUR 0.815 3.085
Сирия: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 12352 (Syrian Pound). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 17386.43 Syrian Pound. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 08-Юли-2024
(литър, Syrian Pound)
58.333
80.094
432.098
2920.777
3022.428
3209.163
4007.358
4292.210
5260.963
6635.997
6685.053
7543.056
7883.313
8235.287
8466.538
8470.335
9122.390
9177.765
9382.997
9856.417
9956.491
10397.596
10640.517
10730.977
11015.514
11032.905
11036.505
11420.897
11774.975
11842.785
12009.047
12352.000
12439.081
12581.795
12607.542
12655.332
12722.285
12795.097
13076.371
13173.764
13291.189
13471.591
13509.922
13563.638
13589.694
13756.045
13819.631
13843.920
13927.058
13944.709
14018.400
14029.254
14084.329
14257.995
14293.994
14390.135
14576.960
14799.616
14800.493
14872.611
15047.184
15175.404
15210.994
15338.394
15529.809
15619.804
16009.831
16119.594
16198.316
16431.000
16431.456
16434.768
16457.936
16545.422
16628.854
16681.121
16690.528
16695.023
16761.115
16762.368
16931.924
16932.747
16936.911
16939.555
17189.121
17268.722
17347.919
17371.572
17416.243
17434.428
17471.040
17634.769
17783.355
17867.691
17979.659
18174.046
18335.002
18367.468
18512.361
18690.601
18768.706
18796.852
18804.460
18909.610
18963.198
19046.761
19098.792
19130.771
19139.312
19155.473
19223.493
19312.164
19366.913
19534.864
19608.628
19669.383
19764.822
19795.861
19986.697
20229.113
20275.775
20338.664
21219.543
21956.543
21971.696
22086.545
22263.683
22426.283
22638.424
22679.991
22999.782
23108.163
23187.966
23229.386
23305.151
23335.457
23406.832
23744.585
24002.184
24036.838
24073.421
24093.101
24362.823
24504.130
24547.688
25275.027
25290.180
25567.478
26047.825
26137.227
26184.201
26381.188
26502.411
26541.922
26757.541
26843.745
26964.513
27412.885
27537.657
27560.941
28173.579
29029.895
30101.349
30257.314
31205.400
31972.606
32045.411
43829.444
0
10957.4
21914.7
32872.1
43829.44
This site uses cookies.
Learn more here


OK