Казахстан Цени на дизела, литър, 22-Нов-2021

Казахстан Цени на дизела
Литър Галон
 KZT 245.560 929.545
 USD 0.566 2.143
 EUR 0.504 1.908
Казахстан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 245.56 (Kazakhstan Tenge). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 485.61 Kazakhstan Tenge. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 22-Нов-2021
(литър, Kazakhstan Tenge)
0.000
5.200
60.140
66.744
90.541
100.116
164.913
167.165
184.094
186.266
195.129
204.158
212.787
217.754
217.994
222.852
226.666
234.171
237.519
244.264
245.560
249.115
268.291
275.536
283.977
284.559
296.876
309.912
322.216
327.248
331.903
334.818
339.260
353.816
360.303
362.051
363.921
368.760
370.173
372.199
372.721
376.321
378.485
380.650
381.854
384.223
385.670
387.953
391.683
393.337
394.620
395.285
397.333
397.426
401.280
404.588
404.862
406.604
407.800
408.111
408.626
410.796
415.899
416.369
417.400
417.940
419.338
420.999
422.717
426.374
428.759
429.187
429.393
431.291
432.991
433.437
433.836
435.110
436.216
436.725
438.191
443.944
447.007
447.757
448.384
450.274
454.988
458.599
458.829
462.737
465.763
466.670
483.278
485.104
488.671
490.946
492.822
496.934
500.074
503.665
505.414
505.945
511.034
513.354
514.019
522.441
524.486
526.589
527.439
527.822
531.104
535.128
544.256
564.981
574.251
586.247
589.850
596.190
602.745
603.041
612.126
623.620
631.605
653.223
659.916
661.159
662.485
665.426
665.897
666.575
672.722
674.672
677.109
678.571
684.777
685.396
685.652
689.206
690.170
698.071
703.920
704.965
710.311
722.833
724.925
727.919
736.582
737.069
742.431
746.819
759.236
766.805
784.520
789.912
790.787
798.004
812.628
814.091
818.966
822.816
823.053
856.416
868.756
876.328
911.515
924.613
977.409
0
244.4
488.7
733.1
977.41
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK