Сенегал Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Сенегал Цени на дизела
Литър Галон
 XOF 655.000 2,479.444
 USD 1.210 4.580
 EUR 0.998 3.778
Сенегал: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 655 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 570.92 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, CFA Franc (west))
0.000
7.035
75.044
113.806
117.326
206.843
209.137
217.319
229.663
232.255
233.268
236.784
254.687
260.126
265.530
272.009
282.766
282.909
291.175
291.287
297.101
303.444
311.184
328.975
329.134
338.883
345.675
349.576
355.684
365.271
367.509
367.940
374.499
382.636
384.550
394.312
403.335
414.957
421.296
428.437
428.896
437.103
442.743
445.038
448.181
449.509
452.795
459.801
463.340
464.615
465.182
466.844
471.254
480.476
482.968
483.494
483.927
485.935
487.076
487.183
487.903
487.948
490.979
494.968
495.769
496.378
497.562
498.566
498.886
501.429
508.814
513.918
515.104
518.398
520.000
520.000
520.845
534.534
534.558
535.445
538.563
540.215
541.210
545.000
548.009
550.083
550.875
551.475
553.021
555.557
559.192
559.822
560.944
562.743
566.734
567.572
573.862
575.009
575.692
577.293
583.803
585.009
587.998
601.000
601.881
606.284
615.000
621.997
625.431
635.681
642.977
650.918
654.645
655.000
655.722
666.072
671.198
672.814
690.896
717.905
727.049
742.975
745.725
746.930
752.825
761.225
773.693
775.157
780.863
786.162
786.818
789.443
793.380
794.037
797.974
801.020
804.936
810.088
820.286
821.598
826.192
831.227
857.312
877.687
878.690
880.659
885.014
886.548
889.330
892.471
902.642
932.325
933.813
939.063
940.375
952.188
959.537
970.562
974.853
992.218
998.181
1004.265
1014.919
1015.634
1073.414
1153.997
0
288.5
577
865.5
1154
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK