Киргизстан Реп. Цени на дизела, литър, 27-Нов-2023

Киргизстан Реп. Цени на дизела
Литър Галон
 KGS 68.490 259.263
 USD 0.770 2.915
 EUR 0.701 2.654
Киргизстан Реп.: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 68.49 (Kyrgyzstan Som). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 115.66 Kyrgyzstan Som. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Нов-2023
(литър, Kyrgyzstan Som)
0.370
0.509
2.776
14.501
17.781
19.223
23.725
33.165
34.262
40.911
41.107
41.844
42.480
47.939
50.064
53.727
55.591
57.862
59.594
63.217
63.749
64.092
68.490
70.007
76.655
76.973
77.345
82.805
84.170
85.376
85.408
85.529
87.246
87.619
87.994
88.282
88.469
89.615
89.698
91.573
91.708
91.724
92.329
92.432
93.123
93.365
94.507
95.184
95.736
96.142
96.219
96.823
97.389
97.530
99.607
99.699
100.284
101.818
102.486
102.620
102.944
103.999
104.549
104.768
105.870
106.096
106.227
106.530
106.781
106.946
107.224
107.270
107.687
108.760
109.145
110.100
110.558
110.597
111.506
112.170
112.794
113.405
114.485
115.080
115.538
115.551
115.815
117.248
117.380
118.292
118.332
118.940
119.886
119.995
120.974
120.987
121.014
121.492
121.631
121.639
122.416
123.418
123.443
124.073
124.234
125.573
126.284
127.013
127.358
128.364
128.950
130.153
131.274
135.556
136.028
136.085
137.074
137.352
138.052
138.363
140.599
142.611
144.361
144.688
145.567
146.828
150.671
150.749
150.749
151.475
153.193
153.897
154.593
154.719
155.002
155.153
155.490
156.126
156.418
158.961
162.480
162.871
164.192
164.240
165.091
166.684
167.117
168.222
168.933
170.484
171.657
174.134
175.180
175.580
175.923
176.329
177.467
177.893
189.859
191.907
198.995
199.117
200.523
202.540
206.278
207.207
258.886
0
64.7
129.4
194.2
258.89
This site uses cookies.
Learn more here


OK