Малдивите Цени на дизела, литър, 29-Май-2023

Малдивите Цени на дизела
Литър Галон
 MVR 16.320 61.778
 USD 1.066 4.035
 EUR 0.993 3.759
Малдивите: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 16.32 (Maldivian Rufiyaa). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 18.29 Maldivian Rufiyaa. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 29-Май-2023
(литър, Maldivian Rufiyaa)
0.064
0.088
0.476
3.062
3.248
3.658
4.088
5.725
5.916
7.078
7.153
7.205
7.309
8.249
8.260
8.621
9.764
9.949
10.260
10.903
10.929
11.097
11.171
11.372
11.816
12.824
13.022
13.055
13.121
13.401
13.569
13.578
13.596
13.819
14.122
14.317
14.320
14.353
14.498
14.513
14.513
14.554
14.656
14.797
14.815
14.851
14.971
15.115
15.429
15.491
15.544
15.561
15.690
15.705
15.915
16.064
16.075
16.220
16.320
16.345
16.396
16.460
16.523
16.541
16.681
16.727
16.845
16.901
17.029
17.061
17.089
17.278
17.309
17.346
17.383
17.403
17.468
17.709
17.880
17.941
17.997
18.001
18.021
18.038
18.091
18.103
18.134
18.155
18.328
18.424
18.585
18.684
18.720
18.730
18.840
18.841
18.859
18.874
19.153
19.247
19.340
19.472
19.863
19.876
19.885
20.117
20.222
20.316
20.316
20.461
20.476
20.497
20.564
20.575
20.855
21.239
21.561
21.579
21.603
22.022
22.028
22.445
22.489
22.558
22.712
22.721
22.856
22.860
23.234
23.238
23.402
23.583
23.665
23.731
23.994
24.030
24.437
24.454
24.635
24.642
24.750
24.930
25.531
25.571
25.811
25.878
25.935
26.097
26.272
26.407
26.844
26.888
27.280
27.313
27.481
27.698
27.911
28.519
28.636
28.671
29.466
30.375
31.943
33.723
33.951
36.326
40.938
0
10.2
20.5
30.7
40.94
This site uses cookies.
Learn more here


OK