Ботсвана Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Ботсвана Цени на дизела
Литър Галон
 BWP 9.610 36.378
 USD 0.902 3.414
 EUR 0.743 2.813
Ботсвана: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 9.61 (Botswanian Pula). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 11.25 Botswanian Pula. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Botswanian Pula)
0.000
0.139
1.478
2.242
2.311
4.074
4.119
4.280
4.524
4.575
4.595
4.664
5.016
5.124
5.230
5.358
5.570
5.572
5.735
5.737
5.852
5.977
6.129
6.480
6.483
6.675
6.809
6.885
7.006
7.195
7.239
7.247
7.376
7.537
7.574
7.767
7.944
8.173
8.298
8.439
8.448
8.609
8.721
8.766
8.828
8.854
8.918
9.056
9.126
9.151
9.162
9.195
9.282
9.464
9.513
9.523
9.532
9.571
9.594
9.596
9.610
9.611
9.671
9.749
9.765
9.777
9.800
9.820
9.826
9.876
10.022
10.122
10.146
10.211
10.242
10.242
10.259
10.528
10.529
10.546
10.608
10.640
10.660
10.735
10.794
10.835
10.850
10.862
10.893
10.943
11.014
11.027
11.049
11.084
11.163
11.179
11.303
11.326
11.339
11.371
11.499
11.523
11.582
11.838
11.855
11.942
12.113
12.251
12.319
12.521
12.664
12.821
12.894
12.901
12.915
13.119
13.220
13.252
13.608
14.140
14.320
14.634
14.688
14.712
14.828
14.994
15.239
15.268
15.380
15.485
15.498
15.549
15.627
15.640
15.717
15.777
15.854
15.956
16.157
16.183
16.273
16.372
16.886
17.287
17.307
17.346
17.432
17.462
17.517
17.579
17.779
18.364
18.393
18.496
18.522
18.755
18.900
19.117
19.201
19.543
19.661
19.781
19.990
20.004
21.143
22.730
0
5.7
11.4
17
22.73
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK