Ботсвана Цени на дизела, литър, 27-Май-2024

Ботсвана Цени на дизела
Литър Галон
 BWP 17.000 64.352
 USD 1.253 4.743
 EUR 1.154 4.368
Ботсвана: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 17 (Botswanian Pula). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 16.91 Botswanian Pula. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Май-2024
(литър, Botswanian Pula)
0.057
0.078
0.420
2.850
2.925
3.179
3.843
4.159
5.085
6.213
6.383
6.439
6.478
7.314
7.636
8.608
8.824
8.892
8.918
9.092
9.608
9.873
9.922
10.009
10.672
11.236
11.283
11.338
11.358
11.623
11.736
11.862
12.057
12.215
12.381
12.491
12.946
13.061
13.062
13.079
13.239
13.332
13.354
13.366
13.371
13.448
13.489
13.577
13.578
13.611
13.726
13.959
14.064
14.367
14.628
14.798
14.861
14.925
14.973
14.984
15.184
15.238
15.454
15.627
15.632
15.711
15.733
15.746
15.766
15.824
15.926
15.945
16.077
16.084
16.119
16.144
16.172
16.245
16.372
16.470
16.484
16.493
16.642
16.689
16.772
16.932
16.960
16.984
17.000
17.036
17.081
17.197
17.243
17.490
17.517
17.571
17.594
17.819
17.996
18.129
18.220
18.234
18.297
18.505
18.547
18.642
18.722
18.850
18.927
18.945
18.954
18.961
19.003
19.121
19.331
19.365
19.453
19.649
19.812
19.820
19.946
20.679
20.764
21.066
21.128
21.407
21.504
21.530
21.674
21.765
22.047
22.193
22.399
22.478
22.517
22.782
22.840
22.962
22.973
22.977
22.988
23.118
23.343
23.447
23.547
23.626
24.077
24.136
25.013
25.020
25.167
25.211
25.268
25.423
25.581
25.604
25.772
26.362
26.916
26.997
27.040
28.452
28.939
29.285
30.395
31.072
31.386
41.501
0
10.4
20.8
31.1
41.5
This site uses cookies.
Learn more here


OK