Габон Цени на дизела, литър, 08-Юли-2024

Габон Цени на дизела
Литър Галон
 XAF 575.000 2,176.611
 USD 0.949 3.592
 EUR 0.877 3.320
Габон: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 575 (CFA Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 752.17 CFA Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 08-Юли-2024
(литър, CFA Franc)
2.524
3.465
18.693
126.358
130.755
138.834
173.365
185.688
227.598
287.085
289.207
326.326
341.046
356.273
366.277
366.441
394.651
397.046
405.925
426.406
430.735
449.818
460.327
464.241
476.550
477.303
477.458
494.088
509.406
512.340
519.532
534.369
538.136
544.310
545.424
547.492
550.388
553.538
565.707
569.920
575.000
582.805
584.463
586.787
587.914
595.111
597.861
598.912
602.509
603.272
606.460
606.930
609.313
616.826
618.383
622.542
630.625
640.257
640.295
643.415
650.967
656.514
658.054
663.566
671.847
675.740
692.613
697.362
700.767
710.834
710.853
710.997
711.999
715.784
719.393
721.654
722.061
722.256
725.115
725.169
732.505
732.540
732.720
732.835
743.631
747.075
750.501
751.524
753.457
754.244
755.828
762.911
769.339
772.987
777.831
786.241
793.204
794.609
800.877
808.588
811.967
813.185
813.514
818.063
820.381
823.996
826.247
827.631
828.000
828.699
831.642
835.478
837.846
845.112
848.303
850.932
855.061
856.403
864.659
875.147
877.165
879.886
917.994
949.878
950.534
955.502
963.166
970.200
979.378
981.176
995.011
999.699
1003.152
1004.944
1008.221
1009.533
1012.620
1027.232
1038.376
1039.876
1041.458
1042.310
1053.978
1060.091
1061.976
1093.442
1094.097
1106.094
1126.874
1130.742
1132.774
1141.296
1146.541
1148.250
1157.578
1161.307
1166.532
1185.929
1191.327
1192.334
1218.838
1255.884
1302.237
1308.984
1350.000
1383.191
1386.340
1896.138
0
474
948.1
1422.1
1896.14
This site uses cookies.
Learn more here


OK