Габон Цени на дизела, литър, 08-Апр-2024

Габон Цени на дизела
Литър Галон
 XAF 575.000 2,176.611
 USD 0.953 3.607
 EUR 0.878 3.324
Габон: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 575 (CFA Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 768.39 CFA Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 08-Апр-2024
(литър, CFA Franc)
2.515
3.453
18.723
97.279
126.916
130.078
172.743
185.020
225.755
273.273
283.995
286.487
288.206
325.109
339.761
390.027
392.155
392.563
395.620
404.489
422.249
426.778
435.223
478.810
493.720
506.019
507.713
510.833
512.320
521.587
522.750
559.754
567.481
571.165
575.000
582.928
583.957
588.387
593.156
594.507
597.985
607.583
610.177
611.545
612.804
613.104
621.458
632.384
634.094
638.023
647.119
647.423
655.955
656.560
657.054
660.151
661.183
663.343
674.988
677.820
678.476
680.106
694.920
699.987
701.073
704.448
705.907
706.416
707.424
708.444
708.649
714.987
717.096
720.096
721.813
722.605
725.170
726.978
733.586
734.187
745.506
750.853
754.986
755.575
756.737
757.955
760.213
763.332
764.451
771.485
776.094
782.655
785.983
788.033
792.802
794.322
799.986
810.593
812.185
814.592
823.280
828.000
830.429
830.461
836.437
836.649
842.780
844.358
846.179
849.291
849.985
853.811
861.703
881.975
884.276
887.444
890.205
902.759
911.492
917.342
920.017
920.568
948.242
955.944
958.977
976.261
993.661
998.156
1000.503
1002.469
1003.321
1005.024
1013.862
1025.401
1028.677
1037.727
1041.037
1045.713
1052.527
1056.851
1080.439
1085.553
1094.152
1102.224
1104.264
1111.233
1123.027
1136.131
1145.119
1151.064
1152.360
1152.512
1172.758
1184.224
1186.582
1190.498
1194.445
1195.781
1208.351
1216.638
1231.121
1231.792
1316.926
1329.169
1350.000
1382.490
1405.492
1841.839
0
460.5
920.9
1381.4
1841.84
This site uses cookies.
Learn more here


OK