Монако Цени на дизела, литър, 30-Ян-2023

Монако Цени на дизела
Литър Галон
 EUR 2.106 7.972
 USD 2.288 8.661
Монако: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 2.106 (Euro). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 1.22 Euro. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 30-Ян-2023
(литър, Euro)
0.010
0.015
0.029
0.184
0.196
0.221
0.246
0.347
0.355
0.426
0.433
0.440
0.464
0.475
0.480
0.496
0.518
0.598
0.617
0.666
0.699
0.759
0.773
0.783
0.809
0.847
0.852
0.858
0.874
0.890
0.897
0.905
0.925
0.940
0.947
0.950
0.967
0.978
0.981
0.981
0.992
0.996
1.010
1.015
1.017
1.021
1.027
1.039
1.042
1.051
1.052
1.053
1.054
1.056
1.057
1.064
1.065
1.065
1.089
1.090
1.091
1.093
1.093
1.099
1.100
1.110
1.119
1.119
1.120
1.124
1.130
1.137
1.146
1.148
1.154
1.155
1.158
1.177
1.187
1.201
1.204
1.207
1.208
1.210
1.214
1.225
1.230
1.234
1.249
1.251
1.259
1.268
1.274
1.277
1.279
1.282
1.283
1.284
1.291
1.293
1.293
1.297
1.318
1.320
1.329
1.337
1.345
1.345
1.350
1.352
1.368
1.374
1.397
1.401
1.433
1.462
1.471
1.472
1.481
1.519
1.529
1.530
1.530
1.532
1.556
1.571
1.572
1.586
1.615
1.617
1.619
1.621
1.624
1.631
1.643
1.650
1.660
1.671
1.679
1.688
1.692
1.703
1.704
1.720
1.721
1.760
1.768
1.779
1.785
1.789
1.791
1.819
1.822
1.832
1.838
1.917
1.918
1.934
1.943
1.985
2.063
2.077
2.090
2.106
2.162
2.205
2.442
0
0.6
1.2
1.8
2.44
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK