Монако Цени на дизела, литър, 13-Май-2024

Монако Цени на дизела
Литър Галон
 EUR 2.110 7.987
 USD 2.277 8.619
Монако: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 2.11 (Euro). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 1.16 Euro. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 13-Май-2024
(литър, Euro)
0.004
0.005
0.029
0.197
0.200
0.222
0.265
0.284
0.346
0.421
0.436
0.440
0.443
0.499
0.522
0.588
0.602
0.608
0.609
0.621
0.652
0.660
0.669
0.688
0.730
0.772
0.772
0.775
0.793
0.794
0.807
0.827
0.828
0.848
0.860
0.873
0.876
0.877
0.889
0.916
0.916
0.921
0.925
0.928
0.928
0.930
0.939
0.942
0.951
0.951
0.956
0.960
0.961
0.990
1.007
1.011
1.015
1.027
1.029
1.031
1.037
1.055
1.058
1.063
1.064
1.067
1.067
1.068
1.068
1.088
1.090
1.090
1.094
1.099
1.103
1.104
1.109
1.119
1.127
1.130
1.138
1.140
1.142
1.144
1.145
1.146
1.151
1.154
1.157
1.160
1.172
1.174
1.179
1.202
1.203
1.210
1.216
1.219
1.222
1.242
1.245
1.259
1.262
1.264
1.278
1.286
1.287
1.291
1.294
1.295
1.297
1.298
1.304
1.318
1.322
1.324
1.333
1.351
1.366
1.370
1.385
1.413
1.440
1.456
1.459
1.468
1.468
1.484
1.497
1.498
1.506
1.530
1.541
1.553
1.555
1.557
1.559
1.565
1.569
1.585
1.587
1.594
1.598
1.610
1.625
1.634
1.657
1.658
1.699
1.719
1.723
1.733
1.752
1.756
1.758
1.770
1.784
1.804
1.828
1.831
1.839
1.921
2.005
2.010
2.057
2.110
2.122
2.835
0
0.7
1.4
2.1
2.84
This site uses cookies.
Learn more here


OK