Венецуела Цени на дизела, литър, 29-Май-2023

Венецуела Цени на дизела
Литър Галон
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.004 0.015
 EUR 0.004 0.015
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.1 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 28.66 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 29-Май-2023
(литър, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.137
0.746
4.800
5.092
5.735
6.408
8.975
9.274
11.095
11.214
11.294
11.458
12.931
12.949
13.515
15.306
15.597
16.084
17.092
17.133
17.396
17.513
17.827
18.522
20.103
20.413
20.465
20.569
21.008
21.271
21.285
21.314
21.664
22.138
22.444
22.449
22.500
22.728
22.751
22.751
22.815
22.975
23.196
23.224
23.281
23.470
23.694
24.186
24.283
24.367
24.394
24.597
24.619
24.948
25.183
25.200
25.427
25.584
25.623
25.703
25.803
25.902
25.930
26.149
26.221
26.406
26.495
26.695
26.746
26.788
27.086
27.134
27.192
27.250
27.282
27.384
27.762
28.029
28.125
28.213
28.219
28.251
28.277
28.359
28.379
28.427
28.461
28.731
28.881
29.135
29.290
29.345
29.362
29.534
29.535
29.564
29.587
30.024
30.172
30.318
30.525
31.138
31.159
31.172
31.536
31.701
31.847
31.848
32.075
32.099
32.131
32.236
32.254
32.692
33.295
33.799
33.827
33.864
34.521
34.531
35.185
35.254
35.362
35.603
35.618
35.830
35.835
36.423
36.428
36.686
36.969
37.098
37.201
37.613
37.670
38.308
38.334
38.618
38.629
38.798
39.081
40.023
40.086
40.461
40.566
40.656
40.911
41.185
41.396
42.081
42.150
42.765
42.817
43.080
43.420
43.753
44.707
44.890
44.945
46.192
47.616
50.075
52.864
53.223
56.946
64.175
0
16
32.1
48.1
64.17
This site uses cookies.
Learn more here


OK