Венецуела Цени на дизела, литър, 17-Юни-2024

Венецуела Цени на дизела
Литър Галон
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.004 0.015
 EUR 0.004 0.015
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.1 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 29.34 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 17-Юни-2024
(литър, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.137
0.742
5.031
5.173
5.611
6.870
7.356
9.000
11.294
11.393
11.463
12.928
13.515
14.331
15.150
15.585
15.733
16.086
16.902
17.054
17.312
17.649
17.675
18.416
18.703
18.818
19.422
19.730
19.806
19.890
20.164
20.480
21.148
21.577
21.595
21.611
21.702
22.009
22.480
22.545
22.824
23.026
23.086
23.089
23.140
23.247
23.341
23.444
23.490
23.631
23.680
23.699
23.733
24.085
24.702
24.873
24.943
25.282
25.778
25.876
26.117
26.271
26.294
26.520
27.064
27.503
27.521
27.649
27.806
27.874
27.895
27.920
28.092
28.119
28.155
28.157
28.450
28.565
28.743
28.907
29.028
29.028
29.063
29.300
29.407
29.409
29.423
29.604
29.663
29.664
29.670
29.888
30.018
30.128
30.277
30.939
31.160
31.188
31.432
31.505
31.973
31.974
32.236
32.351
32.465
32.620
32.691
32.716
32.741
32.860
32.901
33.030
33.339
33.396
33.421
33.456
33.488
33.543
33.660
34.229
34.276
36.085
36.328
36.506
36.588
37.503
37.503
37.830
37.941
38.379
38.580
38.640
38.866
38.920
38.935
39.384
39.565
39.977
40.101
40.118
40.585
40.982
41.262
41.483
41.756
41.937
42.580
43.366
43.379
43.843
43.921
43.967
44.058
44.088
44.251
45.952
45.964
46.747
46.993
47.187
47.477
52.071
52.388
52.932
54.385
54.429
73.923
0
18.5
37
55.4
73.92
This site uses cookies.
Learn more here


OK