Венецуела Цени на дизела, литър, 18-Окт-2021

Венецуела Цени на дизела
Литър Галон
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.1 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 276579.81 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 18-Окт-2021
(литър, Venezuelan Bolivar)
0.100
2996.250
34659.430
38461.500
52872.103
56489.738
95307.400
98396.438
100482.188
106118.800
107213.625
111070.424
111612.750
117647.000
124892.123
125516.133
128850.575
130617.413
133891.875
134580.300
138468.893
150107.472
152719.350
154662.635
156076.200
160017.763
163978.675
167561.325
170831.855
174093.350
178212.571
184250.000
189746.375
194283.768
194982.362
202582.560
205600.695
207493.328
209432.074
210020.063
210025.706
213759.453
213982.075
215462.250
216856.688
217259.937
217484.178
219923.250
220714.583
221197.296
221556.925
224236.000
224387.213
224620.883
225619.304
230020.317
230496.500
230750.286
231987.203
232558.300
232712.813
233700.000
234400.000
234541.105
234915.000
235743.000
236084.310
236288.480
237309.320
237550.635
238164.114
241320.558
241578.063
242087.220
244142.897
244745.940
245218.000
246645.183
250000.000
252321.489
254014.875
255618.758
257732.500
258432.525
259530.219
259712.600
260248.366
264825.405
265277.183
266179.462
266183.488
266400.763
268335.480
268348.938
270952.110
272606.438
273057.768
276350.895
283155.130
283991.118
285407.100
285781.259
289759.745
290336.938
291993.400
293896.875
294438.362
299958.115
301028.761
303965.895
305585.569
308438.505
322436.350
322565.446
326387.600
331790.040
338504.948
338959.530
342265.193
342507.200
345450.000
347775.371
351238.800
367500.000
368705.961
372529.248
374461.200
376648.828
377364.000
379976.520
383169.600
390962.025
391456.850
394383.546
394448.975
395364.263
396812.760
400586.400
400586.400
404940.600
405373.748
406101.720
406500.439
412690.635
418807.323
422937.960
425254.500
431936.640
434258.880
435913.476
445870.080
446160.360
449376.964
457481.280
464157.720
464178.040
465479.300
466770.240
474653.970
479252.280
480774.113
486968.955
487670.400
495185.244
518278.275
558993.988
567315.125
0
141828.8
283657.6
425486.3
567315.13
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK