Уганда Цени на дизела, литър, 22-Нов-2021

Уганда Цени на дизела
Литър Галон
 UGX 4,230.000 16,012.284
 USD 1.185 4.486
 EUR 1.054 3.990
Уганда: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 4230 (Uganda Shilling). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 3996.18 Uganda Shilling. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 22-Нов-2021
(литър, Uganda Shilling)
0.001
42.788
494.906
549.254
745.085
823.881
1357.115
1375.646
1514.962
1532.831
1605.773
1680.071
1751.079
1791.956
1793.933
1833.909
1865.297
1927.056
1954.611
2010.112
2020.781
2050.033
2207.842
2267.463
2336.924
2341.716
2443.078
2550.353
2651.603
2693.016
2731.318
2755.308
2791.860
2911.653
2965.031
2979.418
2994.805
3034.630
3046.255
3062.928
3067.220
3096.847
3114.658
3132.475
3142.385
3161.876
3173.788
3192.570
3223.268
3236.880
3247.440
3252.905
3269.766
3270.529
3302.244
3329.468
3331.720
3346.059
3355.900
3358.458
3362.697
3380.550
3422.543
3426.412
3434.898
3439.346
3450.847
3464.519
3478.652
3508.747
3528.377
3531.897
3533.595
3549.210
3563.205
3566.869
3570.154
3580.636
3589.740
3593.926
3605.998
3653.333
3678.542
3684.713
3689.874
3705.425
3744.221
3773.938
3775.828
3807.989
3832.888
3840.358
3977.028
3992.053
4021.410
4040.130
4055.568
4089.410
4115.246
4144.796
4159.190
4163.564
4205.443
4224.531
4230.000
4299.307
4316.141
4333.445
4340.442
4343.595
4370.603
4403.718
4478.835
4649.385
4725.668
4824.386
4854.040
4906.208
4960.152
4962.588
5037.357
5131.937
5197.651
5375.548
5430.633
5440.860
5451.768
5475.975
5479.850
5485.426
5536.012
5552.059
5572.117
5584.151
5635.216
5640.314
5642.416
5671.663
5679.600
5744.615
5792.755
5801.349
5845.341
5948.392
5965.607
5990.247
6061.532
6065.544
6109.671
6145.776
6247.965
6310.252
6456.033
6500.401
6507.605
6566.994
6687.342
6699.377
6739.493
6771.182
6773.133
7047.687
7149.232
7211.541
7501.109
7608.891
8043.364
0
2010.8
4021.7
6032.5
8043.36
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK