Уганда Цени на дизела, литър, 27-Май-2024

Уганда Цени на дизела
Литър Галон
 UGX 5,117.000 19,369.943
 USD 1.344 5.088
 EUR 1.238 4.686
Уганда: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 5117 (Uganda Shilling). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 4746.80 Uganda Shilling. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Май-2024
(литър, Uganda Shilling)
15.861
21.778
117.947
799.730
820.893
892.020
1078.380
1167.191
1427.090
1743.671
1791.379
1807.096
1817.987
2052.503
2142.989
2415.741
2476.302
2495.489
2502.740
2551.558
2696.352
2770.799
2784.486
2808.806
2994.885
3153.291
3166.294
3181.817
3187.402
3261.784
3293.577
3328.943
3383.605
3428.065
3474.466
3505.501
3633.105
3665.471
3665.803
3670.393
3715.282
3741.433
3747.528
3750.952
3752.334
3774.065
3785.520
3810.298
3810.545
3819.674
3851.918
3917.319
3946.873
4031.935
4105.069
4152.805
4170.600
4188.424
4201.822
4204.962
4261.198
4276.395
4337.008
4385.414
4386.978
4409.087
4415.251
4419.020
4424.442
4440.769
4469.440
4474.796
4511.763
4513.714
4523.682
4530.602
4538.452
4558.834
4594.467
4621.963
4626.055
4628.651
4670.307
4683.408
4706.707
4751.713
4759.652
4766.229
4770.808
4780.795
4793.461
4826.178
4839.052
4908.352
4915.807
4931.118
4937.585
5000.596
5050.309
5087.541
5113.044
5117.000
5134.880
5193.075
5204.820
5231.672
5254.115
5289.941
5311.645
5316.677
5319.241
5321.269
5332.946
5365.953
5425.002
5434.501
5459.328
5514.089
5559.887
5562.326
5597.669
5803.267
5827.140
5912.004
5929.301
6007.440
6034.703
6042.042
6082.543
6108.166
6187.094
6228.015
6286.041
6308.190
6319.091
6393.324
6409.855
6443.846
6447.049
6448.100
6451.182
6487.652
6550.831
6580.123
6608.225
6630.170
6757.003
6773.534
7019.431
7021.498
7062.825
7075.223
7091.093
7134.734
7179.001
7185.344
7232.680
7398.057
7553.522
7576.335
7588.342
7984.743
8121.279
8218.482
8529.900
8720.047
8807.919
11646.765
0
2911.7
5823.4
8735.1
11646.76
This site uses cookies.
Learn more here


OK