Лихтенщаин Цени на дизела, литър, 30-Ян-2023

Лихтенщаин Цени на дизела
Литър Галон
 CHF 1.780 6.738
 USD 1.943 7.355
 EUR 1.789 6.772
Лихтенщаин: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 1.78 (Swiss Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 1.22 Swiss Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 30-Ян-2023
(литър, Swiss Franc)
0.010
0.015
0.029
0.183
0.196
0.220
0.245
0.345
0.353
0.423
0.431
0.437
0.462
0.473
0.477
0.494
0.516
0.595
0.614
0.662
0.696
0.755
0.769
0.779
0.805
0.843
0.848
0.853
0.870
0.885
0.893
0.900
0.921
0.936
0.943
0.946
0.962
0.973
0.977
0.977
0.987
0.991
1.006
1.010
1.012
1.016
1.021
1.034
1.037
1.046
1.047
1.048
1.048
1.051
1.051
1.059
1.059
1.059
1.083
1.085
1.086
1.087
1.087
1.094
1.095
1.104
1.113
1.114
1.114
1.119
1.125
1.131
1.140
1.143
1.148
1.149
1.152
1.172
1.181
1.196
1.198
1.201
1.202
1.204
1.208
1.219
1.224
1.228
1.243
1.245
1.253
1.262
1.268
1.270
1.273
1.276
1.277
1.278
1.285
1.286
1.287
1.290
1.312
1.314
1.323
1.330
1.339
1.339
1.344
1.346
1.362
1.367
1.390
1.394
1.426
1.455
1.464
1.464
1.474
1.512
1.522
1.523
1.523
1.524
1.549
1.563
1.564
1.578
1.607
1.609
1.611
1.613
1.616
1.623
1.635
1.642
1.652
1.663
1.671
1.680
1.684
1.695
1.696
1.712
1.712
1.751
1.759
1.770
1.776
1.780
1.782
1.810
1.813
1.823
1.829
1.907
1.908
1.925
1.934
1.975
2.053
2.067
2.080
2.096
2.151
2.194
2.430
0
0.6
1.2
1.8
2.43
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK