Лихтенщаин Цени на дизела, литър, 17-Юни-2024

Лихтенщаин Цени на дизела
Литър Галон
 CHF 1.930 7.306
 USD 2.183 8.264
 EUR 2.033 7.696
Лихтенщаин: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 1.93 (Swiss Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 1.08 Swiss Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 17-Юни-2024
(литър, Swiss Franc)
0.004
0.005
0.027
0.185
0.191
0.207
0.253
0.271
0.332
0.416
0.420
0.422
0.476
0.498
0.528
0.558
0.574
0.580
0.593
0.623
0.628
0.638
0.650
0.651
0.678
0.689
0.693
0.715
0.727
0.730
0.733
0.743
0.755
0.779
0.795
0.796
0.796
0.800
0.811
0.828
0.831
0.841
0.848
0.850
0.851
0.852
0.856
0.860
0.864
0.865
0.871
0.872
0.873
0.874
0.887
0.910
0.916
0.919
0.931
0.950
0.953
0.962
0.968
0.969
0.977
0.997
1.013
1.014
1.019
1.024
1.027
1.028
1.029
1.035
1.036
1.037
1.037
1.048
1.052
1.059
1.065
1.069
1.069
1.071
1.079
1.083
1.083
1.084
1.091
1.093
1.093
1.093
1.101
1.106
1.110
1.115
1.140
1.148
1.149
1.158
1.161
1.178
1.178
1.188
1.192
1.196
1.202
1.204
1.205
1.206
1.211
1.212
1.217
1.228
1.230
1.231
1.233
1.234
1.236
1.240
1.261
1.263
1.329
1.338
1.345
1.348
1.382
1.382
1.394
1.398
1.414
1.421
1.424
1.432
1.434
1.434
1.451
1.458
1.473
1.477
1.478
1.495
1.510
1.520
1.528
1.538
1.545
1.569
1.598
1.598
1.615
1.618
1.620
1.623
1.624
1.630
1.693
1.693
1.722
1.731
1.738
1.749
1.918
1.930
1.950
2.004
2.005
2.723
0
0.7
1.4
2
2.72
This site uses cookies.
Learn more here


OK