Монголия Цени на дизела, литър, 05-Юни-2023

Монголия Цени на дизела
Литър Галон
 MNT 3,476.000 13,158.085
 USD 1.321 5.001
 EUR 1.233 4.667
Монголия: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 3476 (Mongolian Tugrik). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 3135.28 Mongolian Tugrik. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 05-Юни-2023
(литър, Mongolian Tugrik)
10.965
15.055
81.854
526.447
558.996
586.241
704.808
983.528
1016.905
1216.582
1236.024
1238.389
1256.466
1420.237
1451.188
1481.869
1690.901
1715.919
1763.559
1847.451
1864.455
1907.451
1920.128
1928.348
2029.671
2228.865
2241.156
2256.296
2257.895
2259.558
2316.117
2325.902
2348.303
2354.498
2395.895
2415.135
2421.172
2423.240
2453.452
2464.902
2498.680
2500.221
2504.463
2509.637
2514.022
2564.286
2568.216
2639.632
2652.763
2662.642
2667.895
2723.252
2746.034
2753.743
2759.460
2763.158
2773.927
2775.490
2792.480
2796.054
2800.564
2805.158
2808.624
2814.845
2837.378
2874.067
2875.144
2888.618
2900.795
2912.003
2918.817
2932.379
2960.957
2973.183
2978.100
2990.205
2997.035
2997.068
3008.232
3009.146
3031.772
3092.552
3094.181
3107.954
3114.402
3118.241
3120.346
3122.191
3126.702
3148.037
3161.871
3211.387
3219.821
3222.741
3235.970
3238.406
3244.593
3248.040
3272.380
3321.251
3321.256
3330.542
3355.978
3411.022
3414.232
3453.119
3469.018
3476.000
3478.443
3492.774
3509.739
3525.878
3534.674
3543.516
3563.314
3598.439
3623.230
3680.621
3704.087
3713.017
3722.018
3777.495
3863.991
3868.669
3890.256
3893.075
3934.964
3987.795
4003.017
4031.208
4042.484
4087.588
4090.407
4091.280
4098.864
4115.778
4191.892
4207.004
4225.720
4233.945
4265.187
4361.034
4376.358
4392.043
4419.445
4465.338
4467.816
4501.287
4566.912
4621.684
4657.196
4673.946
4680.185
4695.934
4715.385
4719.010
4780.256
4791.729
4902.063
4928.049
4950.210
5301.424
5469.025
5768.175
5784.642
6231.337
7032.970
0
1758.2
3516.5
5274.7
7032.97
This site uses cookies.
Learn more here


OK