Свазиленд Цени на дизела, литър, 15-Апр-2024

Свазиленд Цени на дизела
Литър Галон
 SZL 21.800 82.522
 USD 1.145 4.334
 EUR 1.078 4.081
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 21.8 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 23.97 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 15-Апр-2024
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.079
0.109
0.589
3.086
3.926
4.097
5.442
5.837
7.105
8.569
8.960
9.039
9.096
10.226
10.722
11.968
12.321
12.381
12.482
12.761
13.168
13.273
13.737
15.155
15.688
15.797
15.857
16.020
16.412
16.431
17.054
17.659
17.744
17.904
18.020
18.324
18.392
18.403
18.603
18.741
18.804
19.036
19.260
19.612
19.880
19.916
20.005
20.069
20.178
20.195
20.403
20.439
20.455
20.829
20.855
20.860
20.866
20.867
20.872
21.160
21.237
21.280
21.601
21.770
21.800
21.864
21.935
21.940
22.064
22.304
22.327
22.362
22.448
22.463
22.791
22.825
22.832
22.928
23.036
23.298
23.326
23.432
23.531
23.551
23.598
23.843
23.891
23.909
24.283
24.313
24.340
24.465
24.486
24.657
24.687
24.779
24.800
24.864
24.902
25.491
25.551
25.574
25.974
26.014
26.074
26.210
26.230
26.358
26.591
26.699
26.717
26.807
26.882
27.186
27.595
27.970
27.980
28.105
28.307
28.322
28.407
29.026
29.917
30.048
30.126
30.308
30.747
30.935
31.013
31.087
31.177
31.286
31.446
31.642
31.663
31.987
32.451
32.451
32.686
32.756
32.911
32.997
33.405
34.013
34.064
34.170
34.675
35.286
35.363
35.560
35.969
35.983
36.128
36.206
36.306
36.592
36.859
37.096
37.253
37.901
38.052
38.228
41.016
41.502
41.659
42.662
43.374
58.104
0
14.5
29.1
43.6
58.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK