Свазиленд Цени на дизела, литър, 18-Сеп-2023

Свазиленд Цени на дизела
Литър Галон
 SZL 20.600 77.979
 USD 1.088 4.119
 EUR 1.019 3.857
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 20.6 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 24.65 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 18-Сеп-2023
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.079
0.108
0.584
3.077
3.785
4.006
5.053
7.051
7.294
8.666
8.751
8.908
9.040
10.198
10.658
11.556
11.617
12.162
12.317
12.686
13.262
15.027
15.748
15.805
16.701
17.136
17.523
17.698
18.064
18.072
18.093
18.228
18.308
18.525
18.644
18.707
18.804
18.834
19.545
19.556
19.818
19.855
19.877
19.889
19.931
20.114
20.210
20.212
20.410
20.600
20.636
20.656
20.750
20.828
20.843
20.992
21.032
21.139
21.248
21.369
21.599
21.825
22.108
22.146
22.195
22.232
22.364
22.432
22.646
22.646
22.659
22.854
22.910
22.933
22.966
23.017
23.169
23.206
23.292
23.296
23.355
23.487
23.712
23.723
23.913
24.000
24.434
24.462
24.608
24.628
24.656
24.669
24.961
25.038
25.089
25.089
25.163
25.202
26.101
26.155
26.168
26.246
26.335
26.471
26.505
26.659
26.722
26.912
27.040
27.363
27.423
27.469
27.790
28.031
28.288
28.593
28.668
28.859
28.910
29.081
29.619
30.203
30.527
30.961
31.236
31.791
31.942
32.220
32.306
32.326
32.996
33.032
33.276
33.317
33.753
33.797
33.943
34.110
34.129
34.226
34.267
35.176
35.263
35.609
35.612
36.308
36.376
36.693
36.766
37.102
37.211
37.279
37.501
39.005
39.095
39.183
39.482
39.553
39.725
39.827
41.363
41.686
43.436
43.953
44.033
44.701
55.426
0
13.9
27.7
41.6
55.43
This site uses cookies.
Learn more here


OK