Свазиленд Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Свазиленд Цени на дизела
Литър Галон
 SZL 13.600 51.482
 USD 0.988 3.740
 EUR 0.815 3.085
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 13.6 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 14.53 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.000
0.179
1.909
2.895
2.985
5.262
5.321
5.529
5.843
5.909
5.935
6.024
6.480
6.618
6.756
6.920
7.194
7.198
7.408
7.411
7.559
7.720
7.917
8.370
8.374
8.622
8.795
8.894
9.049
9.293
9.350
9.361
9.528
9.735
9.784
10.032
10.261
10.557
10.718
10.900
10.912
11.121
11.264
11.322
11.402
11.436
11.520
11.698
11.788
11.821
11.835
11.877
11.989
12.224
12.287
12.301
12.312
12.363
12.392
12.395
12.413
12.414
12.491
12.593
12.613
12.629
12.659
12.684
12.692
12.757
12.945
13.075
13.105
13.189
13.230
13.230
13.251
13.599
13.600
13.623
13.702
13.744
13.769
13.866
13.942
13.995
14.015
14.030
14.070
14.134
14.227
14.243
14.271
14.317
14.419
14.440
14.600
14.629
14.647
14.687
14.853
14.884
14.960
15.290
15.313
15.425
15.647
15.825
15.912
16.173
16.358
16.560
16.655
16.664
16.683
16.946
17.076
17.117
17.577
18.265
18.497
18.902
18.972
19.003
19.153
19.367
19.684
19.721
19.866
20.001
20.018
20.085
20.185
20.202
20.302
20.379
20.479
20.610
20.869
20.903
21.020
21.148
21.811
22.330
22.355
22.405
22.516
22.555
22.626
22.706
22.965
23.720
23.758
23.891
23.925
24.225
24.412
24.693
24.802
25.244
25.395
25.550
25.821
25.839
27.309
29.360
0
7.3
14.7
22
29.36
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK