Бангладеш Цени на дизела, литър, 27-Май-2024

Бангладеш Цени на дизела
Литър Галон
 BDT 107.000 405.039
 USD 0.913 3.456
 EUR 0.841 3.184
Бангладеш: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 107 (Bangladeshi Taka). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 146.18 Bangladeshi Taka. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Май-2024
(литър, Bangladeshi Taka)
0.488
0.671
3.632
24.629
25.280
27.471
33.210
35.945
43.949
53.698
55.167
55.652
55.987
63.209
65.996
74.395
76.260
76.851
77.075
78.578
83.037
85.330
85.751
86.500
92.231
97.109
97.510
97.988
98.160
100.450
101.429
102.518
104.202
105.571
107.000
107.956
111.885
112.882
112.892
113.034
114.416
115.222
115.409
115.515
115.557
116.227
116.579
117.342
117.350
117.631
118.624
120.638
121.548
124.168
126.420
127.890
128.438
128.987
129.400
129.496
131.228
131.696
133.563
135.054
135.102
135.783
135.973
136.089
136.256
136.758
137.641
137.806
138.945
139.005
139.312
139.525
139.767
140.394
141.492
142.338
142.464
142.544
143.827
144.231
144.948
146.334
146.579
146.781
146.922
147.230
147.620
148.627
149.024
151.158
151.388
151.859
152.058
153.999
155.530
156.676
157.462
157.584
158.134
159.926
160.288
161.115
161.806
162.910
163.578
163.733
163.812
163.874
164.234
165.250
167.069
167.361
168.126
169.812
171.223
171.298
172.386
178.718
179.453
182.067
182.599
185.006
185.845
186.071
187.319
188.108
190.538
191.799
193.586
194.268
194.603
196.889
197.399
198.445
198.544
198.576
198.671
199.794
201.740
202.642
203.508
204.183
208.089
208.598
216.171
216.235
217.507
217.889
218.378
219.722
221.085
221.281
222.738
227.831
232.619
233.322
233.691
245.899
250.104
253.097
262.688
268.543
271.250
358.675
0
89.7
179.3
269
358.67
This site uses cookies.
Learn more here


OK