Бангладеш Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Бангладеш Цени на дизела
Литър Галон
 BDT 65.000 246.052
 USD 0.767 2.903
 EUR 0.632 2.392
Бангладеш: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 65 (Bangladeshi Taka). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 89.43 Bangladeshi Taka. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Bangladeshi Taka)
0.000
1.102
11.755
17.827
18.378
32.400
32.760
34.041
35.975
36.381
36.540
37.091
39.895
40.747
41.593
42.608
44.293
44.316
45.610
45.628
46.539
47.532
48.745
51.531
51.556
53.083
54.148
54.759
55.715
57.217
57.568
57.635
58.663
59.937
60.237
61.766
63.179
65.000
65.993
67.111
67.183
68.469
69.352
69.712
70.204
70.412
70.927
72.024
72.579
72.779
72.867
73.128
73.818
75.263
75.653
75.736
75.804
76.118
76.297
76.314
76.426
76.433
76.908
77.533
77.659
77.754
77.939
78.097
78.147
78.545
79.702
80.502
80.687
81.203
81.454
81.454
81.587
83.731
83.735
83.874
84.362
84.621
84.777
85.370
85.842
86.166
86.291
86.385
86.627
87.024
87.593
87.692
87.868
88.150
88.775
88.906
89.891
90.071
90.178
90.429
91.448
91.637
92.106
94.142
94.280
94.970
96.335
97.431
97.969
99.575
100.718
101.961
102.545
102.601
102.714
104.335
105.138
105.391
108.224
112.455
113.887
116.382
116.812
117.001
117.925
119.240
121.193
121.423
122.317
123.146
123.249
123.660
124.277
124.380
124.997
125.474
126.087
126.894
128.492
128.697
129.417
130.206
134.292
137.483
137.640
137.949
138.631
138.871
139.307
139.799
141.392
146.042
146.275
147.097
147.303
149.153
150.304
152.031
152.704
155.424
156.358
157.311
158.980
159.092
168.142
180.765
0
45.2
90.4
135.6
180.77
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK