Бутан Цени на дизела, литър, 18-Сеп-2023

Бутан Цени на дизела
Литър Галон
 INR 80.190 303.552
 USD 0.963 3.645
 EUR 0.902 3.414
Бутан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 80.19 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 108.43 Indian Rupee. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 18-Сеп-2023
(литър, Indian Rupee)
0.347
0.476
2.568
13.537
16.651
17.623
22.230
31.018
32.088
38.124
38.499
39.190
39.769
44.863
46.888
50.838
51.104
53.502
54.187
55.809
58.341
66.108
69.279
69.532
73.471
75.385
77.088
77.860
79.467
79.504
79.594
80.190
80.543
81.497
82.018
82.298
82.722
82.856
85.981
86.034
87.186
87.348
87.442
87.496
87.683
88.488
88.911
88.919
89.790
90.625
90.781
90.870
91.284
91.626
91.692
92.350
92.527
92.998
93.475
94.007
95.019
96.012
97.257
97.426
97.639
97.806
98.385
98.682
99.625
99.626
99.680
100.539
100.789
100.888
101.032
101.258
101.925
102.088
102.468
102.485
102.744
103.327
104.316
104.362
105.200
105.582
107.489
107.613
108.257
108.344
108.467
108.527
109.810
110.147
110.372
110.374
110.700
110.871
114.823
115.061
115.118
115.463
115.852
116.454
116.478
117.281
117.555
118.391
118.954
120.379
120.641
120.845
122.257
123.315
124.448
125.788
126.119
126.957
127.181
127.934
130.300
132.871
134.294
136.203
137.414
139.857
140.520
141.743
142.121
142.210
145.160
145.317
146.390
146.569
148.488
148.680
149.324
150.058
150.143
150.570
150.747
154.750
155.129
156.653
156.666
159.730
160.028
161.420
161.745
163.222
163.700
163.999
164.977
171.594
171.987
172.377
173.693
174.004
174.760
175.210
181.964
183.385
191.085
193.360
193.711
196.651
243.831
0
61
121.9
182.9
243.83
This site uses cookies.
Learn more here


OK