Бутан Цени на дизела, литър, 30-Ян-2023

Бутан Цени на дизела
Литър Галон
 INR 96.900 366.806
 USD 1.185 4.486
 EUR 1.091 4.130
Бутан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 96.9 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 108.79 Indian Rupee. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 30-Ян-2023
(литър, Indian Rupee)
0.874
1.296
2.579
16.341
17.454
19.644
21.892
30.810
31.509
37.804
38.482
39.050
41.215
42.193
42.612
44.055
46.038
53.110
54.804
59.118
62.101
67.414
68.622
69.520
71.855
75.248
75.662
76.185
77.675
79.026
79.699
80.367
82.195
83.521
84.151
84.429
85.862
86.888
87.178
87.179
88.148
88.482
89.757
90.129
90.328
90.703
91.184
92.290
92.556
93.374
93.475
93.521
93.594
93.795
93.852
94.524
94.561
94.572
96.717
96.818
96.900
97.059
97.075
97.655
97.723
98.568
99.357
99.409
99.481
99.845
100.416
100.973
101.807
101.991
102.497
102.562
102.829
104.591
105.428
106.721
106.978
107.223
107.321
107.483
107.857
108.796
109.242
109.575
110.924
111.103
111.861
112.676
113.165
113.403
113.648
113.902
113.983
114.084
114.704
114.824
114.851
115.196
117.092
117.264
118.074
118.742
119.504
119.510
119.953
120.118
121.556
122.055
124.071
124.455
127.276
129.841
130.667
130.712
131.570
134.964
135.819
135.908
135.908
136.059
138.259
139.550
139.601
140.849
143.447
143.629
143.794
143.992
144.265
144.880
145.946
146.568
147.456
148.464
149.144
149.925
150.325
151.279
151.365
152.786
152.866
156.339
157.040
158.027
158.527
158.905
159.061
161.580
161.846
162.735
163.268
170.250
170.359
171.831
172.612
176.340
183.262
184.498
185.635
187.074
192.036
195.877
216.940
0
54.2
108.5
162.7
216.94
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK