Бутан Цени на дизела, литър, 13-Май-2024

Бутан Цени на дизела
Литър Галон
 INR 74.490 281.975
 USD 0.892 3.377
 EUR 0.827 3.131
Бутан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 74.49 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 104.55 Indian Rupee. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 13-Май-2024
(литър, Indian Rupee)
0.348
0.478
2.569
17.741
18.042
20.024
23.834
25.606
31.218
37.941
39.297
39.641
39.884
45.001
47.023
52.981
54.249
54.742
54.912
55.984
58.715
59.509
60.236
62.014
65.738
69.544
69.556
69.798
71.430
71.552
72.747
74.490
74.628
76.415
77.489
78.669
78.942
79.032
80.141
82.536
82.548
82.973
83.345
83.579
83.634
83.827
84.645
84.886
85.661
85.707
86.131
86.456
86.581
89.233
90.749
91.133
91.488
92.561
92.688
92.919
93.475
95.020
95.309
95.738
95.882
96.110
96.121
96.201
96.220
98.037
98.180
98.253
98.560
99.053
99.393
99.447
99.954
100.834
101.534
101.778
102.563
102.712
102.889
103.074
103.196
103.245
103.673
103.950
104.229
104.523
105.562
105.795
106.201
108.322
108.423
109.021
109.573
109.852
110.127
111.880
112.162
113.433
113.677
113.918
115.111
115.893
116.001
116.326
116.621
116.718
116.888
116.932
117.497
118.787
119.082
119.326
120.103
121.698
123.092
123.481
124.788
127.303
129.743
131.209
131.410
132.246
132.307
133.708
134.861
134.969
135.730
137.852
138.844
139.900
140.107
140.289
140.483
141.006
141.355
142.808
142.949
143.627
143.979
145.060
146.389
147.261
149.295
149.385
153.079
154.845
155.286
156.139
157.891
158.250
158.395
159.431
160.702
162.509
164.742
164.983
165.698
173.091
180.657
181.117
185.343
190.110
191.150
255.467
0
63.9
127.7
191.6
255.47
This site uses cookies.
Learn more here


OK