Бутан Цени на дизела, литър, 18-Окт-2021

Бутан Цени на дизела
Литър Галон
 INR 80.060 303.060
 USD 1.065 4.031
 EUR 0.917 3.471
Бутан: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 80.06 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 83.19 Indian Rupee. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 18-Окт-2021
(литър, Indian Rupee)
0.000
0.901
10.425
11.568
15.902
16.990
28.666
29.595
30.222
31.917
32.247
33.407
33.570
35.385
37.564
37.751
38.754
39.286
40.271
40.478
41.647
45.148
45.933
46.518
46.943
48.129
49.320
50.397
51.381
52.362
53.601
55.417
57.070
58.435
58.645
60.931
61.839
62.408
62.991
63.168
63.169
64.292
64.359
64.805
65.224
65.345
65.413
66.146
66.384
66.530
66.638
67.443
67.489
67.559
67.860
69.183
69.326
69.403
69.775
69.947
69.993
70.290
70.500
70.543
70.655
70.904
71.007
71.068
71.376
71.448
71.633
72.582
72.659
72.813
73.431
73.612
73.754
74.183
75.192
75.891
76.400
76.882
77.518
77.729
78.059
78.114
78.275
79.652
79.787
80.059
80.060
80.125
80.707
80.711
81.494
81.992
82.128
83.118
85.165
85.416
85.842
85.954
87.151
87.325
87.823
88.395
88.558
90.218
90.540
91.424
91.911
92.769
96.979
97.018
98.168
99.792
101.812
101.949
102.943
103.016
103.901
104.600
105.642
110.533
110.896
112.046
112.627
113.285
113.500
114.286
115.246
117.590
117.738
118.619
118.638
118.914
119.349
120.484
120.484
121.794
121.924
122.143
122.263
124.125
125.965
127.207
127.904
129.914
130.612
131.110
134.104
134.192
135.159
137.597
139.605
139.611
140.002
140.390
142.762
144.145
144.602
146.466
146.677
148.937
155.883
168.129
170.631
0
42.7
85.3
128
170.63
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK