Островите Уолис и Футуна Цени на дизела, литър, 27-Нов-2023

Островите Уолис и Футуна Цени на дизела
Литър Галон
 XPF 207.500 785.473
 USD 1.917 7.257
 EUR 1.744 6.602
Островите Уолис и Футуна: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 207.5 (CFP Franc). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 140.86 CFP Franc. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 27-Нов-2023
(литър, CFP Franc)
0.451
0.619
3.379
17.650
21.641
23.397
28.877
40.366
41.701
49.793
50.033
50.929
51.703
58.348
60.934
65.392
67.661
70.425
72.533
76.942
77.590
78.008
83.361
85.207
93.298
93.685
94.139
96.239
100.784
103.952
104.099
106.006
106.189
106.643
107.100
107.678
109.072
109.174
109.873
111.455
111.620
111.640
112.376
112.501
113.342
113.636
114.335
115.027
115.850
116.522
117.016
117.110
117.845
118.535
121.234
121.346
122.058
124.738
124.901
125.295
126.579
127.249
127.515
128.856
129.131
129.291
129.659
130.166
130.505
130.561
131.068
131.661
132.375
132.843
133.214
134.005
134.562
134.609
135.716
136.524
137.284
138.028
139.342
140.066
140.623
140.639
140.960
142.706
142.865
143.976
144.024
144.765
145.916
146.049
147.240
147.255
147.289
147.870
148.040
148.050
148.995
150.214
150.246
151.012
151.082
152.837
153.703
154.590
155.010
156.234
156.948
159.777
163.933
164.989
165.562
165.631
166.836
167.174
168.026
168.404
171.126
173.575
175.705
176.102
177.173
178.707
183.384
183.480
183.480
184.364
186.454
187.311
188.158
188.312
188.656
188.840
189.251
190.024
193.475
194.719
197.758
198.234
199.842
199.900
200.935
202.875
203.401
204.747
205.611
207.500
208.927
211.942
213.215
213.703
214.119
214.614
215.999
216.518
231.081
233.574
242.201
242.350
244.061
246.515
251.065
252.197
315.095
0
78.8
157.6
236.3
315.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK