Бахрейн Цени на дизела, литър, 08-Авг-2022

Бахрейн Цени на дизела
Литър Галон
 BHD 0.180 0.681
 USD 0.478 1.809
 EUR 0.468 1.772
Бахрейн: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 0.18 (Bahraini Dinar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 0.51 Bahraini Dinar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 08-Авг-2022
(литър, Bahraini Dinar)
0.004
0.008
0.012
0.063
0.076
0.118
0.141
0.143
0.145
0.174
0.177
0.180
0.182
0.186
0.204
0.212
0.214
0.217
0.242
0.245
0.253
0.291
0.299
0.314
0.319
0.332
0.342
0.344
0.353
0.354
0.361
0.367
0.372
0.378
0.378
0.384
0.384
0.389
0.392
0.396
0.396
0.401
0.403
0.407
0.411
0.412
0.413
0.421
0.425
0.434
0.435
0.436
0.441
0.443
0.446
0.450
0.453
0.454
0.455
0.456
0.460
0.462
0.463
0.466
0.468
0.471
0.479
0.487
0.489
0.489
0.490
0.491
0.497
0.499
0.507
0.510
0.511
0.513
0.514
0.515
0.519
0.520
0.522
0.527
0.532
0.535
0.537
0.537
0.541
0.543
0.547
0.549
0.549
0.550
0.551
0.551
0.554
0.557
0.564
0.567
0.567
0.570
0.572
0.573
0.577
0.581
0.582
0.592
0.597
0.600
0.610
0.610
0.616
0.616
0.624
0.627
0.635
0.636
0.642
0.645
0.649
0.652
0.652
0.654
0.655
0.657
0.662
0.663
0.672
0.674
0.679
0.684
0.686
0.690
0.692
0.693
0.693
0.694
0.696
0.702
0.703
0.708
0.710
0.712
0.716
0.718
0.725
0.727
0.729
0.731
0.734
0.750
0.750
0.761
0.761
0.764
0.764
0.800
0.805
0.806
0.838
0.858
0.862
0.875
0.896
0.924
1.028
0
0.3
0.5
0.8
1.03
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK