Киргизстан Реп. Цени на пропан-бутана, литър, 18-Сеп-2023

Киргизстан Реп. Цени на пропан-бутана
Литър Галон
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Киргизстан Реп.: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е (Kyrgyzstan Som). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 62.73 Kyrgyzstan Som. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 18-Сеп-2023
(литър, Kyrgyzstan Som)
5.824
10.681
22.467
24.361
33.918
39.226
40.075
40.428
42.239
43.226
47.045
52.426
54.190
54.805
55.160
56.420
58.158
58.262
58.623
58.723
59.576
59.785
60.231
60.259
60.340
61.456
63.285
63.948
63.954
65.843
65.937
67.292
68.306
68.564
69.307
69.537
72.879
74.748
74.858
76.669
78.184
79.390
81.001
83.651
84.506
85.307
85.359
88.864
94.264
97.275
107.573
113.385
0
28.3
56.7
85
113.38
This site uses cookies.
Learn more here


OK