Киргизстан Реп. Цени на пропан-бутана, литър, 27-Май-2024

Киргизстан Реп. Цени на пропан-бутана
Литър Галон
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Киргизстан Реп.: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е (Kyrgyzstan Som). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 62.25 Kyrgyzstan Som. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 27-Май-2024
(литър, Kyrgyzstan Som)
5.881
10.299
22.264
25.085
26.118
33.065
33.609
36.186
37.280
39.354
39.815
40.327
50.281
52.305
56.096
57.114
57.879
58.392
59.390
59.634
59.731
59.789
60.432
61.414
62.315
62.456
64.128
64.700
64.788
65.292
66.227
66.906
67.477
67.969
68.518
69.357
69.750
72.621
74.243
78.156
79.110
79.206
79.591
79.752
82.509
85.688
87.082
89.111
90.380
94.569
100.104
110.540
115.095
0
28.8
57.5
86.3
115.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK