Афганистан Цени на пропан-бутана, литър, 08-Юли-2024

Афганистан Цени на пропан-бутана
Литър Галон
  0.000 0.000
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Афганистан: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е (Afghanistanian Afghani). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 50.11 Afghanistanian Afghani. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 08-Юли-2024
(литър, Afghanistanian Afghani)
4.720
8.077
19.538
22.142
26.706
26.944
29.825
30.620
30.885
31.672
31.809
32.975
39.868
41.696
43.447
44.341
44.466
47.320
47.743
47.932
48.026
48.187
48.569
48.860
49.354
51.407
51.444
51.852
52.170
52.475
52.551
52.592
53.314
53.514
54.321
54.610
55.372
57.203
58.729
60.542
62.695
63.992
65.043
65.593
66.048
67.007
67.850
71.848
76.424
78.222
80.316
90.280
92.608
0
23.2
46.3
69.5
92.61
This site uses cookies.
Learn more here


OK