Азербайджан Цени на пропан-бутана, литър, 24-Юни-2024

Азербайджан Цени на пропан-бутана
Литър Галон
 AZN 0.650 2.461
 USD 0.382 1.446
 EUR 0.356 1.348
Азербайджан: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е 0.65 (Azerbaijanian Manat). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 1.19 Azerbaijanian Manat. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 24-Юни-2024
(литър, Azerbaijanian Manat)
0.114
0.199
0.430
0.521
0.613
0.644
0.650
0.708
0.720
0.758
0.764
0.767
0.939
1.008
1.032
1.040
1.061
1.064
1.069
1.137
1.152
1.156
1.162
1.173
1.174
1.201
1.230
1.231
1.237
1.241
1.246
1.252
1.264
1.289
1.302
1.307
1.326
1.332
1.361
1.452
1.504
1.506
1.510
1.531
1.591
1.600
1.703
1.719
1.827
1.871
1.919
2.190
2.225
0
0.6
1.1
1.7
2.22
This site uses cookies.
Learn more here


OK