Парагвай Цени на пропан-бутана, литър, 18-Сеп-2023

Парагвай Цени на пропан-бутана
Литър Галон
 PYG 3,850.000 14,573.829
 USD 0.530 2.006
 EUR 0.497 1.881
Парагвай: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е 3850 (Paraguayan Guarani). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 5133.36 Paraguayan Guarani. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 18-Сеп-2023
(литър, Paraguayan Guarani)
476.601
874.138
1838.633
1993.615
2775.781
3210.125
3279.627
3308.483
3456.673
3537.502
3850.000
4290.360
4434.738
4485.063
4514.136
4617.276
4759.444
4768.019
4797.530
4805.697
4875.495
4892.621
4929.089
4931.425
4938.074
5029.330
5179.030
5233.301
5233.781
5388.362
5396.115
5506.983
5589.941
5611.047
5671.863
5690.730
5964.192
6117.147
6126.155
6274.385
6398.353
6497.046
6628.848
6845.696
6915.710
6981.273
6985.487
7272.350
7714.273
7960.665
8803.418
9279.067
0
2319.8
4639.5
6959.3
9279.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK