Албания Цени на пропан-бутана, литър, 25-Сеп-2023

Албания Цени на пропан-бутана
Литър Галон
 ALL 62.000 234.695
 USD 0.618 2.339
 EUR 0.585 2.214
Албания: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е 62 (Albanian Lek). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 70.73 Albanian Lek. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 25-Сеп-2023
(литър, Albanian Lek)
6.569
12.084
25.403
28.234
38.350
44.297
44.914
45.452
48.572
48.878
52.997
60.652
61.910
62.000
62.089
64.950
65.304
65.754
66.294
66.892
67.173
67.360
67.626
68.080
68.224
70.411
71.577
71.680
73.341
73.747
74.225
75.571
76.451
76.492
77.555
77.830
82.054
83.335
83.556
85.118
85.789
88.009
90.660
94.019
94.368
95.538
95.644
99.503
104.869
108.875
123.657
133.884
0
33.5
66.9
100.4
133.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK