Албания Цени на пропан-бутана, литър, 24-Юни-2024

Албания Цени на пропан-бутана
Литър Галон
 ALL 57.000 215.768
 USD 0.607 2.298
 EUR 0.566 2.143
Албания: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е 57 (Albanian Lek). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 65.66 Albanian Lek. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 24-Юни-2024
(литър, Albanian Lek)
6.289
10.986
23.772
28.797
33.868
35.574
35.893
39.122
39.766
41.870
42.202
42.338
51.878
55.641
57.000
57.422
58.581
58.748
59.041
62.777
63.594
63.854
64.166
64.759
64.824
66.306
67.918
67.966
68.321
68.523
68.825
69.133
69.776
71.182
71.873
72.150
73.196
73.561
75.174
80.165
83.034
83.134
83.398
84.545
87.833
88.362
94.037
94.924
100.870
103.308
105.991
120.922
122.851
0
30.7
61.4
92.1
122.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK