Сан Марино Цени на пропан-бутана, литър, 20-Май-2024

Сан Марино Цени на пропан-бутана
Литър Галон
 EUR 0.684 2.589
 USD 0.743 2.813
Сан Марино: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е 0.684 (Euro). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 0.65 Euro. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 20-Май-2024
(литър, Euro)
0.062
0.108
0.233
0.274
0.285
0.346
0.352
0.389
0.391
0.411
0.416
0.418
0.523
0.550
0.588
0.599
0.604
0.616
0.625
0.627
0.630
0.633
0.643
0.645
0.653
0.663
0.672
0.676
0.679
0.684
0.695
0.704
0.707
0.709
0.716
0.718
0.733
0.761
0.786
0.820
0.829
0.837
0.844
0.847
0.864
0.897
0.929
0.933
0.949
0.994
1.037
1.160
1.194
0
0.3
0.6
0.9
1.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK