Ангола Цени на пропан-бутана, литър, 17-Юни-2024

Ангола Цени на пропан-бутана
Литър Галон
 AOA 100.000 378.541
 USD 0.117 0.443
 EUR 0.109 0.413
Ангола: Използваме исторически данни за цените на пропан-бутана (газта) в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на пропан-бутана. Въз основа на тези оценки, цената на пропан-бутана е 100 (Angolan Kwanza). За сравнение, средната цена на пропан-бутана по света за този период е 599.24 Angolan Kwanza. На графиката показваме цената на пропан-бутана в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 17-Юни-2024
(литър, Angolan Kwanza)
57.208
100.000
216.606
263.087
264.090
321.557
327.102
353.056
362.905
379.742
386.047
387.263
506.206
521.871
529.787
531.684
533.947
541.799
542.278
567.218
570.615
576.872
580.256
581.910
592.302
604.551
618.493
621.089
622.926
624.764
624.764
630.387
639.723
656.737
659.677
660.800
669.963
688.159
699.184
731.911
755.229
759.823
760.433
761.661
796.986
806.328
846.251
865.298
908.664
954.603
961.901
1110.284
1123.604
0
280.9
561.8
842.7
1123.6
This site uses cookies.
Learn more here


OK