Индия цени на природния газ

Индия цени на природния газ
Домакинство, kWh Бизнес, kWh
 Indian Rupee 4.580 5.690
 U.S. Dollar 0.055 0.068
Индия, Септември 2023:
Домакинства: Цената е 0.055 USD за kWh. Средната цена за света е 0.086 USD за kWh.
Бизнес: Цената е 0.068 USD за kWh. Средната цена за света е 0.072 USD за kWh.

Изтеглете последните цени на природния газ (Март 2024) тук..
Цените на природния газ за домакинствата, Септември 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.006
0.007
0.008
0.013
0.014
0.014
0.015
0.022
0.025
0.028
0.029
0.038
0.039
0.042
0.055
0.057
0.061
0.063
0.064
0.065
0.068
0.074
0.077
0.094
0.094
0.097
0.102
0.104
0.106
0.106
0.120
0.123
0.127
0.129
0.139
0.145
0.156
0.160
0.161
0.176
0.179
0.186
0.201
0.220
0.227
0
0.1
0.1
0.2
0.23
This site uses cookies.
Learn more here


OK