Чили цени на природния газ

Чили цени на природния газ
Домакинство, kWh Бизнес, kWh
 Chilean Peso 106.420 46.930
 U.S. Dollar 0.122 0.054
Чили, Март 2023:
Домакинства: Цената е 0.122 USD за kWh. Средната цена за света е 0.105 USD за kWh.
Бизнес: Цената е 0.054 USD за kWh. Средната цена за света е 0.090 USD за kWh.

Изтеглете последните цени на природния газ (Септември 2023) тук..
Цените на природния газ за домакинствата, Март 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.013
0.013
0.014
0.015
0.016
0.024
0.025
0.029
0.029
0.039
0.043
0.050
0.060
0.060
0.062
0.064
0.064
0.066
0.078
0.091
0.092
0.094
0.104
0.120
0.122
0.127
0.143
0.144
0.151
0.158
0.176
0.177
0.179
0.179
0.181
0.187
0.192
0.193
0.211
0.220
0.241
0.246
0.440
0
0.1
0.2
0.3
0.44
This site uses cookies.
Learn more here


OK