Италия цени на природния газ

Италия цени на природния газ
Домакинство, kWh Бизнес, kWh
 Euro 0.240 0.280
 U.S. Dollar 0.257 0.300
Италия, Септември 2022:
Домакинства: Цената е 0.257 USD за kWh. Средната цена за света е 0.129 USD за kWh.
Бизнес: Цената е 0.300 USD за kWh. Средната цена за света е 0.124 USD за kWh.

Изтеглете последните цени на природния газ (Март 2023) тук..
Цените на природния газ за домакинствата, Септември 2022
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.008
0.013
0.014
0.015
0.022
0.024
0.026
0.029
0.029
0.033
0.045
0.050
0.054
0.056
0.060
0.061
0.086
0.087
0.087
0.088
0.089
0.113
0.115
0.133
0.143
0.155
0.161
0.182
0.185
0.193
0.214
0.219
0.225
0.236
0.257
0.257
0.279
0.287
0.321
0.387
0.419
0.482
0
0.1
0.2
0.4
0.48
This site uses cookies.
Learn more here


OK