Австралия цени на природния газ

Австралия цени на природния газ
Домакинство, kWh Бизнес, kWh
 Australian Dollar 0.146
 U.S. Dollar 0.097
Австралия, Септември 2023:
Домакинства: Цената е 0.097 USD за kWh. Средната цена за света е 0.085 USD за kWh.
Бизнес: Цената е 0.000 USD за kWh. Средната цена за света е 0.071 USD за kWh.

Изтеглете последните цени на природния газ (Март 2024) тук..
Цените на природния газ за домакинствата, Септември 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.006
0.007
0.008
0.013
0.014
0.014
0.015
0.022
0.025
0.028
0.029
0.038
0.038
0.042
0.054
0.055
0.060
0.062
0.064
0.064
0.068
0.069
0.076
0.092
0.094
0.097
0.101
0.103
0.105
0.105
0.117
0.119
0.124
0.128
0.139
0.144
0.155
0.158
0.159
0.175
0.177
0.179
0.205
0.217
0.222
0
0.1
0.1
0.2
0.22
This site uses cookies.
Learn more here


OK