Цени на керосин, литър, 13-Май-2024

Цени на керосина, 13-Май-2024: Средната цена на керосина по света е 1.04 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. Данните са за керосин, използван за отопление, а не за керосин, използван в авиацията. Цената е изразена в местна валута за един литър керосин. Графиката показва, че има големи разлики между страните. Обикновено по-богатите страни имат по-високи цени, докато по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол, имат значително по-ниски цени. Разликите в цените на керосина в отделните държави се дължат на различните данъци и субсидии за керосина. Всички държави купуват енергийни суровини на международните пазари на сходни цени, но налагат различни данъци. Следователно цената на дребно на керосина е различна. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на керосин, 13-Май-2024
(литър, U.S. Dollar)
0.003
0.212
0.248
0.374
0.394
0.425
0.550
0.575
0.599
0.659
0.663
0.718
0.740
0.748
0.782
0.866
0.875
0.893
0.915
0.937
0.946
0.951
0.952
0.978
0.982
0.991
0.999
1.026
1.039
1.069
1.086
1.097
1.098
1.104
1.125
1.142
1.175
1.190
1.198
1.225
1.226
1.253
1.257
1.258
1.259
1.287
1.323
1.335
1.344
1.350
1.363
1.376
1.389
1.397
1.398
1.399
1.479
1.480
1.524
2.010
2.204
0
0.6
1.1
1.7
2.2
This site uses cookies.
Learn more here


OK