Цени на масло за огрев, литър, 08-Юли-2024

Цени на масло за отопление, 08-Юли-2024: Средната цена на масло за отопление по света е 1.17 (U.S. Dollar) за литър. Цените са изразени в местна валута за един литър гориво. Има значителни разлики в цените в различните страни. На графиката виждаме, че по-богатите страни обикновено имат по-високи цени, докато по-бедните страни имат по-ниски цени. Освен това страните, които произвеждат и изнасят петрол, имат по-ниски цени. Основният фактор, който обяснява разликите в различните страни, е различното ниво на данъци и субсидии. Всички страни купуват енергийни суровини на международните пазари на сходни цени, но налагат различни данъци. В резултат на това пазарната цена на горивата е различна. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на масло за огрев, 08-Юли-2024
(литър, U.S. Dollar)
0.080
0.159
0.678
0.707
0.975
1.014
1.021
1.059
1.061
1.066
1.070
1.082
1.092
1.092
1.107
1.111
1.166
1.179
1.194
1.219
1.235
1.238
1.246
1.279
1.286
1.321
1.328
1.334
1.399
1.526
1.603
1.631
1.716
1.753
2.067
0
0.5
1
1.6
2.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK